Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Timing en fasering

Werken in fases

Het projectgebied is opgedeeld in 7 kortere werfzones
De planning is zo opgebouwd dat eerst de fases met de ovondes zijn afgewerkt, de N70 van Burggravenstraat tot St-Elisabethstraat en van Carrefour tot Essendreef (fase 1, 2, 6 en 7). Tijdens deze fases (januari - december 2021) was er ter hoogte van de werken één rijstrook beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Richting Beveren kon u langs de werken rijden, richting Antwerpen moest u een omleiding volgen.

Na afwerking van de ovondes , vanaf januari 2022, is de aannemer gestart met de werken in het smallere deel van de N70 vanaf het kruispunt met de Sint-Elisabethstraat tot aan de Carrefour (fase 3, 4 en 5). In januari 2022 werd er een vervuiling vastgesteld in het grondwater, waardoor de werken voor enkele maanden zijn stilgelegd. In augustus kan de aannemer weer aan de slag gaan, waarbij fase 3 en 4 tegelijkertijd worden aangepakt. De volledige zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met de Schoolstraat zou dan klaar kunnen zijn tegen het einde van het jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. De laatste fase tussen de Schoolstraat en de Carrefour volgt in 2023. Het streefdoel is om in mei 2023 alle werken klaar te hebben.
Tijdens deze fases zal de N70 volledig onderbroken zijn ter hoogte van de werfzone voor auto- en vrachtverkeer. De ovondes kunnen dan dienen als veilig keerpunt.

N70 Beveren - faseringsplan
N70 Beveren_ planning juni 2022

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen. De planning is afhankelijk van onverwachte omstandigheden op de werf en van de weersomstandigheden.