Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Veiliger en vlotter verkeer langs de N70

Doortocht N70 Melsele - overzicht

Comfortabel fietsen en wandelen

De gewestweg wordt aangepakt van aan de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Dit 2 km lange stuk krijgt veilige en comfortabele enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg en veilige oversteekplaatsen langs het hele traject. Ook voetgangers krijgen de aandacht die ze verdienen: er komen aangename en veilige voetpaden aan weerszijden van de weg. Oversteken kan op verschillende plaatsen via een middeneiland. Hierdoor kunnen voetgangers rustig en veilig in twee keer oversteken. Aan de kruisingen met de Schoolstraat, de Torenstraat/Spoorweglaan en de Burggravenstraat worden verkeerslichten geplaatst.

Bussen krijgen eigen busbaan

Op bepaalde delen van de N70 komt bovendien een aparte busbaan. Waar de busbaan stopt en bussen weer op de rijbaan komen worden op twee plekken ovondes aangelegd.  Bussen van De Lijn zullen door het midden van de ovondes kunnen rijden. Door de verkeerslichten op de ovondes kunnen zij vlot verder rijden. Deze overzichtelijke ovondes komen ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat en aan het Pareinpark. Haltes met verhoogde perrons, schuilhuisjes en een fietsenstalling maken het openbaar vervoer aantrekkelijker en maakt de combinatie van verschillende vervoersmiddelen eenvoudiger.

Veilig naar school

Om de leefbaarheid in de omgeving te verhogen, wordt er in de omgeving van de school aan de ovonde aan de Elisabethstraat een zone 30 ingesteld. Ouders zullen hun kinderen veilig kunnen afzetten op de twee kiss-and-ride-stroken op de Grote Baan. Op de rest van het traject is er snelheidslimiet van 50 km per uur. Op verschillende delen van de N70 is er parkeergelegenheid voorzien. Tussen de dorpscentra van Beveren en Melsele blijft langsparkeren mogelijk tussen de bomen aan weerszijden van de straat. Aan de A. Farnèselaan komt een nieuwe parkeerzone en de parking tegenover OC De Boerenpoort wordt beter bereikbaar.

Een groene doortocht

Bomen, hagen en heesters langs het hele traject zorgen ervoor dat de doortocht door Melsele zijn groene karakter niet verliest. Elke zone krijgt een aangepaste beplanting: in de ‘buitengebieden’ worden grote bomen aangeplant, zoals platanen en op de middenbermen in deze zone komen naast een centrale haag ook heesters. In het centrum zorgen kleinere straatbomen dan weer voor een ‘stedelijker’ uitzicht. De historische eiken tussen de Torentraat en Sint-Elisabethstraat blijven behouden en krijgen versterking van nieuw aangeplante eiken. Tot slot zullen de twee ovondes een groene toegangspoort tot Melsele vormen dankzij de bomen en lage beplanting die er zal groeien. De groene invulling van deze ovondes zal bovendien ook de snelheid van aankomende voertuigen milderen.