Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeerssituatie tijdens de werken

Verkeerssituatie tijdens de werken

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Algemene verkeersprincipes tijdens de werken

Het doorgaand verkeer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen, dat geen bestemming in Beveren heeft, wordt tijdens de volledige duur van de werken omgeleid via de snelwegen E34 en E17. Zowel op de N70 in Sint-Niklaas, als op de E17 (vanaf complex 15 Temse) en de E34 (vanaf complex 10 Vrasene) komen vooraankondigingsborden te staan die de werken aankondigen. Het verkeer in de andere richting wordt vanaf knooppunt Antwerpen-West / complex Sint-Anna geattendeerd op de werken in Melsele.

N70_omleiding bovenlokaal
 • Tijdens fase 1, 2, 6 en 7: Enkelrichtingsverkeer op de N70 richting Sint-Niklaas ter hoogte van de werfzone (januari - eind 2021)
 • Tijdens fase 3, 4 en 5: N70 volledige onderbroken ter hoogte van de werfzone (2022)
 • Korte omleidingen per fase rond de werfzone voor lokaal verkeer en extra verkeersmaatregelen in de omliggende straten om sluipverkeer tegen te gaan.

Onderaan deze webpagina vindt u per fase de lokale omleidingen en verkeesmaatregelen.

 • De bussen van De Lijn volgen grotendeels de lokale omleidingsroutes voor autoverkeer.
 • Betrokken buslijnen: 81- 85
 • Betrokken haltes :
  • Beveren-Waas Parein
  • Melsele IJzerstraat
  • Melsele Spoorweglaan
  • Melsele Sint-Elisabethstraat
  • Melsele Burggravenstraat: blijft bediend, maar verschuift een stukje richting Zwijndrecht.
 • Kijken voor meer informatie over de aangepaste dienstregeling op de affiches aan de bushaltes of op www.delijn.be.

Extra halte De Lijn in Kalishoekstraat
De Lijn heeft een extra tijdelijke halte ingericht op de omleidingsweg richting Antwerpen. De tijdelijke halte bevindt zich ter hoogte van huisnummer 63 en zal bediend worden door de lijnen 81, 82, 83, 84 en 85.

Tijdens de volledige duur van de werken voorzien we een afgeschermde fiets- en voetgangerscorridor langs de werfzone, die in beide richtingen gebruikt kan worden.

Per fase voorzien we daarnaast ook korte fietsomleidingen, voor fietsers die werfzone willen vermijden.

 • Fase 1 en 2: via Ponjaardwegel – Vogelkerslaan – Perzikenlaan – Snoeckstraat – Kattenstraat – fietsweg langs spoor
 • Fase 3: via Schoolstraat – Kalishoekstraat - Kerkplein – Sint-Elisabethstraat
 • Fase 4: rondom werfzone
 • Fase 5: voetweg Jan Bekenshoek – IJzerstraat – Jozef Balstraat – Spoorweglaan
 • Fase 6 en 7: Viergemeet – fietspad Meersen – Gaverlandstraat – Schoolstraat

Ook op langere afstand zijn alternatieve routes mogelijk, zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de N70.

N70 Beveren_fietsomleidingen

 

Verkeerssituatie per fase

FASE 1: vanaf 18 januari 2021 (AFGEROND)

Werfzone: Grote Baan van Burggravenstraat t/m Elisabethstraat, noordzijde

Richting Sint-Niklaas: doorgang op de N70 over één rijstrook langs de werfzone

Omleiding richtig Antwerpen: Spoorweglaan – Pauwstraat – Snoeckstraat 

FASE 6 en 7: vanaf 3 maart  2021

Werfzone: Vesten van Carrefour tot Essendreef. Eerst noordelijke weghelft (fase 6) en dan zuidelijke weghelft (fase 7). 

Richting Sint-Niklaas: doorgang op de N70 over één rijstrook langs de werfzone

Omleiding richting Antwerpen: Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat – N450 

Plaatselijke maatregelen per straat:

 • Halfdreef: vanaf 22 maart terug dubbelrichtingsverkeer. Parkeerverbod en snelheidsbeperking van 30km/u.
  Fietsen in de Halfdreef mag maar we raden fietsers aan om voor een meer verkeersveilige route te kiezen via de Marcel Van der Aastraat of via de Kallobaan-Pachthof-Neerhof of Ter Gaeverlaan.
 • Floralaan: we voorzien hier 4 parkeerplaatsen voor kortparkeren (30 minuten)
 • Kallobaan wordt geknipt ter hoogte van de Halfdreef
 • Gaverlandstraat: enkelrichtingsverkeer naar Koolputstraat tussen Tulpenstraat en Koolputstraat
 • L. Van Eepoelstraat: knip ter hoogte van Gaverlanddam
 • (update 30/08/2021) Essendreef: de Essendreef is enkel bereikbaar via de Polenlaan - Zwarte Dreef, doorheen het park, langs kasteel Cortewalle. U kan de Essendreef wel uitrijden via de N70.

Bereikbaarheid Pareinpark vanaf 26 augustus

 • Pareinpark bereikbaar vanaf de N70 voor het inrijdende verkeer komende van Antwerpen.
 • Verkeer komende van Beveren naar Pareinpark kan via de Vredestraat - Lt. Van Eepoelstraat - Pareinlaan de bedrijven en winkels bereiken. 
 • Verkeer kan het bedrijventerrein opnieuw verlaten via de N70, richting Beveren. Wie naar Antwerpen moet, volgt dan vanaf de rotonde aan de Essendreef de reguliere omleiding.

 

N70 Beveren_verkeerssituatie fase 2+3+6

FASE 2: vanaf begin juni - eind 2021

Werfzone: Grote Baan van Burggravenstraat t/m Sint- Elisabethstraat, zuidzijde + Grote Baan tussen Sint-Elisabethstraat en Torenstraat, noordzijde

Richting Sint-Niklaas: doorgang op de N70 over één rijstrook langs de werfzone

Omleiding richting Antwerpen: Schoolstraat (N450) – Kalishoekstraat – Burggravenstraat 

Plaatselijke maatregelen per straat:

 • Kalishoekstraat:
  • Snelheidsbeperking van 30 km/u.
  • Enkelrichtingsverkeer naar Burggravenstraat van N450 tot aan Jozef Van Hulstraat. Fietsers mogen in beide richtingen rijden.
  • Parkeerverbod tussen Dambrugstraat en Jozef Van Hulstraat.
 • Pauwstraat: terug verkeer in twee richtingen mogelijk
 • Sint-Elisabethstraat: verplicht rechtsaf uitrijden voor autoverkeer
 • Ponjaardwegel: enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen vanuit de Ponjaardwegel via het pad door het geboortebos naar de N70 rijden.
 • Snoeckstraat: afgesloten van Grote Baan. Fietsers en voetgangers rijden om via de Kattestraat en Gentboog (langs spoorlijn). Autoverkeer rijdt via Pauwstraat en Spoorweglaan.

Fase 3: vanaf begin 2022

Werfzone: Grote Baan van St.Elisabethstraat tot Schoolstraat (N450)

N70 volledig onderbroken

Omleiding richting Antwerpen: zie fase 2

Omleiding richting Beveren: Snoeckstraat – Pauwstraat – IJzerstraat

 • Snoeckstraat: parkeerverbod
 • Pauwstraat: hele straat enkelrichtingsverkeer naar Spoorweglaan en parkeerverbod
 • Boomgaardstraat: knip om sluipverkeer tegen te gaan
 • Kruispunt IJzerstraat x N70: tijdelijke verkeerslichten om doorstroming te regelen

Enkele weken voor de start van deze fase kan u hier het verkeersplan bekijken.

Fase 4: voorjaar 2022

Werfzone: kruispunt Schoolstraat (N450)

N70 volledig onderbroken

Omleiding richting Antwerpen en Melsele centrum: Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat (zie fase 6 en 7)

Omleiding voor lokaal verkeer in beide richtingen: Spoorweglaan – IJzerlaan

Enkele weken voor de start van deze fase kan u hier het verkeersplan bekijken.

Fase 5: vanaf juni 2022

Werfzone: Grote Baan van Schoolstraat (N450) tot Carrefour

N70 volledig onderbroken

Omleiding in beide richtingen: Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat – N450  (idem fase 6 en 7)

Plaatselijke maatregelen per straat:

 • Halfdreef: opnieuw dubbelrichtingsverkeer mogelijk. Parkeervebod blijft behouden.
 • Gaverlandstraat: opnieuw dubbelrichtingsverkeer mogelijk. Knip t.h.v. de Kapelstraat.
 • Kallobaan wordt geknipt ter hoogte van de Halfdreef.
 • L. Van Eepoelstraat: knip ter hoogte van Gaverlanddam, uitgezonderd voor bussen van De Lijn en hulpdiensten.

Enkele weken voor de start van deze fase kan u hier het verkeersplan bekijken.