Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Palinghuizen/Brugsevaart (N9) in Gent

Herinrichting Palinghuizen/Brugsevaart (N9) in Gent

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N9

De drukke gewestweg Palinghuizen/Brugsevaart (N9) in het noorden van Gent vormt de verbindingsweg tussen de Gentse stadsring (R40) en de R4. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze weg vlotter en veiliger inrichten. Concreet gaat het over het stuk tussen de brug over de ringvaart en de Ferrerlaan, alsook de noordelijke op- en afrit (Speistraat) van de R4. De weg wordt volledig heraangelegd met aparte ventwegen naast de gewestweg. Ook de kruispunten langs het tracé worden volledig heringericht. Daarnaast worden er in totaal 4 bushaltes aangepast en comfortabeler gemaakt. De studie loopt en we plannen de werken in 2027.

Wat en waarom?

Vlotter en veiliger verkeer

In een eerste plaats wordt de gewestweg vanaf de brug over de ringvaart tot aan het de Ferrerlaan aangepakt. Er komt een nieuw wegdek met aparte ventwegen in de zone tussen de op- en afrit R4 en de Mazestraat, aan de noordzijde van de gewestweg. Ook in de Speistraat (op- en afrit R4) wordt een ventweg aangelegd. Op die manier willen we het doorgaand verkeer scheiden van het plaatselijk verkeer. Daarnaast krijgen de 4 bushaltes in de werfzone een make-over om het comfort en de toegankelijkheid te verbeteren. Zowel het kruispunt met de Groenestaakstraat als het kruispunt met de Staakskenstraat krijgen verkeerslichten 

Nieuwe fietstunnel en veilige fietspaden

Voor de fietsers komt er langs de op- en afrit van de R4 een vrijliggend fietspad dat de N9 verbindt met de fietssnelweg langs de R4. Fietsers kunnen de op- en afrit dan dankzij een nieuwe tunnel ongelijkvloers kruisen ter hoogte van de schoolcampus. Langs de N9 maken fietsers in de zone tussen de R4 en de Mazestraat gebruik van de ventwegen, die hiervoor als woonerf worden ingericht. Vanaf de Mazestraat tot aan de ‘blauwe brug’ komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van de blauwe brug komt er dan een fietsknooppunt met een fietstunnel onder de N9 voor de vlotte uitwisseling van de belangrijke fietsroute langs het Westerspoor met de nieuwe fietspaden langs de N9. Voorbij de blauwe brug komt er vervolgens een nieuw vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat verder aansluit op de fietsonderdoorgang onder de Rooigemlaan.Aan de kant van de woningen aan de noordzijde blijft een enkelrichtingsfietspad.  

Aandacht voor groen

Bij de herinrichting is er ook aandacht voor groen.  Tussen de rijweg en de ventwegen komt een groenzone waarin bomen zullen worden aangeplant. Deze zone zal ook dienen voor de infiltratie van regenwater. Bij nieuwe projecten moet er immers zo veel mogelijk onthard worden en moet het regenwater immers maximaal ter plaatse in de grond dringen.

Wat zijn de volgende stappen?

Voor de effectieve werken kunnen starten, moeten er eerst nog een aantal onteigeningen gebeuren. De aankopen zijn momenteel lopende. Daarna komen de nutsmaatschappijen eerst nog langs. Deze werken zijn gepland in 2027. De heraanleg zelf zal starten aansluitend aan de nutswerken.