Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Ringlaan in doortocht Wenduine

Herinrichting Ringlaan in doortocht Wenduine

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N34
N317

UPDATE 16/06/2021: De eerste fase van de werken is sinds mei 2021 afgerond. Nu wordt de tweede fase van de werken - de herinrichting van het resterende stuk van de Ringlaan - voorbereid. Momenteel loopt een aanbesteding om een aannemer aan te duiden die de werken uit zal voeren. Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken eind 2021 kunnen starten.

Wat en waarom?

Veiliger verkeer in Wenduine 

De Ringlaan (N34) in Wenduine, tussen Drift en de Manitobahelling, wordt helemaal heringericht. Zowel boven als onder de grond krijgt de gewestweg een volledig nieuw gezicht. Boven de grond komt er een nieuwe rotonde, veilige fietspaden en nieuwe oversteekplaatsen. Onder de grond komt er een nieuwe, gescheiden riolering.  

Rotonde aan Manitobahelling 

Wie vanuit Blankenberge Wenduine binnenrijdt, doet dat in de toekomst via een nieuwe rotonde. De rotonde komt aan het kruispunt van de Ringlaan met de De Smet De Naeyerlaan. Dit wordt de 'poort' om Wenduine binnen te rijden. Dit zorgt voor een vertragend effect en maakt dat het verkeer er vlotter en veiliger verloopt. 

Gescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen 

Verschillende ingrepen zorgen ervoor dat het fietsverkeer langs de Ringlaan veiliger verloopt. Momenteel zijn er langs de Ringlaan heel wat parkeerplaatsen waar schuinparkeren geldt, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Deze plaatsen worden vervangen door langsparkeerstroken aan beide kanten van de weg. Voor fietsers zijn er in het nieuwe ontwerp dan weer fietspaden voorzien die gescheiden zijn van de rijweg door veiligheidsstroken en opvallen door hun rode kleur. Bovendien liggen de fietspaden iets hoger dan de weg. Aan beide zijden van de weg komen ook volwaardige voetpaden over het volledige traject. 

Momenteel kunnen fietsers en voetgangers de Ringlaan enkel oversteken aan de kruispunten en aan enkele onbeveiligde doorsteken. Met het nieuwe ontwerp komt hier verandering in. Over het volledige traject komen er een aantal oversteekplaatsen. Bovendien wordt het kruispunt met de Leopold-II laan een stuk veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers.  

Aantrekkelijker wegbeeld 

Net zoals nu het geval is, kan het verkeer op de Ringlaan in elke rijrichting gebruik maken van één rijstrook. De groene middenberm, die momenteel bestaat uit gras en bomen, wordt ook heraangelegd. Zo maken we de Ringlaan niet enkel veiliger, maar ook aantrekkelijker.  

Timing en impact

Werken hervat in augustus 2020 

In 2017 startte een aannemer met de werken op de Ringlaan. Nadien, in het najaar van 2018, werden er ernstige problemen met de aangelegde riolering vastgesteld. Daarop werden de werken stilgelegd. In februari 2020 werd ook de samenwerking stopgezet met de aannemer die de werken tot dan toe uitvoerde. Ondertussen werd een nieuwe aannemer aangesteld om de nodige herstellingen uit te voeren en om de stilliggende fases verder af te werken.

De afgelopen maanden heeft de aannemer volgende taken uitgevoerd: 

  • Augustus – eind december 2020: het volledig afwerken van het project tussen de Blankenbergsesteenweg/ Manitobahelling en de Langestraat (afgerond).

  • Van 22 februari tot 2 april 2021: het volledig afwerken van het project tussen Drift en Leopold II-laan (afgerond).

Het is nog niet duidelijk wanneer het resterende stuk van de Ringlaan kan worden heringericht. Wegen en Verkeer werkt momenteel achter de schermen aan de voorbereiding van dit dossier. Zodra er meer concrete info is, leest u dat op deze webpagina.