Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Tiensesteenweg - stuk tussen kruispunt Looikensstraat en kruispunt Helstraat / Boutersemstraat

Herinrichting Tiensesteenweg - stuk tussen kruispunt Looikensstraat en kruispunt Helstraat / Boutersemstraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N223

Wat en waarom?

Veiliger weg- en fietsverkeer op de Tiensesteenweg

Het stuk van de Tiensesteenweg tussen het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge (vanaf tweehonderd meter voor het kruispunt met de Looikensstraat als je vanuit Tienen komt) en het kruispunt met de Helstraat en de Boutersemstraat in Lubbeek wordt op termijn heringericht. Het centrum van Binkom maakt geen deel uit van dit project, aangezien daar enkele jaren geleden al een herinrichting werd uitgevoerd.

 

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Herinrichting in vier doelstellingen

  • Aanleg van veilige fietspaden  
  • Aanpassing van de weginrichting aan de gangbare, veilige snelheidsregimes (max. 30 km/u in een schoolomgeving, 50 km/u in de bebouwde kom en 70 km/u buiten de bebouwde kom). Dit betekent mogelijk ook de creatie van zogenaamde 'poorteffecten', versmallingen of asverschuivingen om aan te geven aan de weggebruiker dat hij een bewoonde zone of een centrum binnenkomt.
  • Verbetering van de bushaltes
  • Verbetering van de waterhuishouding en de volledige heraanleg van de riolering

De herinrichting van de Tiensesteenweg zal ook gepaard gaan met een terreinprofilering, een aanpassing aan de niveauverschillen van de omgeving. Dit is noodzakelijk omdat de weg moet worden verbreed om veilige fietspaden aan te leggen.

Kruispunt Helstraat / Boutersemstraat: veiliger gemaakt in zomer 2021

Het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Helstraat en de Boutersemstraat maakt geen deel uit van het project, omdat we dat kruispunt al in de zomer van 2021 veiliger ingericht hebben. We plaatsten verkeerslichten zodat alle weggebruikers veilig alle richtingen uit kunnen. De regeling van de verkeerslichten is conflictvrij: dat betekent dat fietsers en voetgangers geen auto's moeten kruisen bij het oversteken van de steenweg of van de zijstraten. Wegen en Verkeer legde ook zebrapaden en beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers aan. 

 

Waar staan we nu?

Startdatum nog onbekend

Wanneer de eigenlijke herinrichting van de weg zal starten, kan Wegen en Verkeer op dit moment niet zeggen. Momenteel zijn er geen kredieten gebudgetteerd voor de herinrichting en is er ook extra studiewerk nodig om de nieuwe riolering uit te tekenen. Het voorontwerp (de 'projectnota') van het project werd in het voorjaar van 2022 goedgekeurd door de 'projectstuurgroep' waarin de betrokken gemeentebesturen zetelen. Zodra er meer nieuws is over de timing van de werken zullen we dat bekendmaken op deze website.

Ook heraanleg riolering, informatiemoment uitgesteld  

De beheerders van de riolen langs de Tiensesteenweg hebben recent laten weten dat ze graag mee in het project willen stappen. Zij willen van de herinrichting gebruikmaken om ook de riolen volledig te vernieuwen.

Dat betekent dat, in tegenstelling tot wat hier eerder stond te lezen, er in 2024 geen informatiemoment zal doorgaan. Er moet immers heel wat bijkomend studiewerk gebeuren, nu ook de riolering aangepakt zal worden.  

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier