Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Turnhoutsebaan in Borgerhout

Herinrichting Turnhoutsebaan in Borgerhout

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N12

De verkeerssituatie op de Turnhoutsebaan was verre van ideaal voor fietsers. In 2022 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) daarom al een belangrijke stap genomen naar meer verkeersveiligheid: de Turnhoutsebaan tijdelijk omgevormd tot een fietsstraat. Dit is wel enkel een snelle oplossing om op korte termijn de situatie te verbeteren. Op lange termijn wil het Agentschap Wegen en Verkeer de Turnhoutsebaan volledig herinrichten. 

Wat en waarom?

Turnhoutsebaan omgevormd tot fietsstraat

De Turnhoutsebaan (N12) in Borgerhout is in 2022 omgevormd tot een fietsstraat. Dit is een tijdelijke oplossing voor een weg met veel verkeersonveiligheden. 

Op de Turnhoutsebaan tussen de Kerkstraat en de Stenenbrug waren geen aparte fietspaden waardoor fietsers tussen het auto- en vrachtverkeer moesten rijden, op dezelfde rijstrook (ook wel gemengd verkeer genoemd). De verkeerssituatie was dus verre van ideaal voor fietsers. 

Door van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken, hebben we op korte termijn en met beperkte middelen een grote stap voorwaarts gezet voor de verkeersveiligheid. Lees hier meer over deze omvorming. Om de veiligheid volledig op pijl te stellen, staat een volledige herinrichting van de Turnhoutsebaan op de planning.

Heraanleg van gevel tot gevel

De bedoeling is om de weg van gevel tot gevel onder handen te nemen en volwaardige fietsvoorzieningen aan te leggen voor de actieve weggebruikers. Concreet gaat het over het gedeelte van de Turnhoutsebaan (ca. 1,2km) binnen de Singel, tussen de kruispunten met de Kerkstraat en de Stenenbrug. 

Deze herinrichting is gekoppeld aan de studie en de werken die De Lijn zal doen voor de opening van de premetrostations onder de Turnhoutsebaan. Uiteraard is ook de Stad Antwerpen een belangrijke partner in dit verhaal.

De ontwerpstudie staat op het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) 2022 van AWV. Dat betekent dat er budget is voorzien om een studiebureau aan te stellen en de studie op te starten.

Denk mee na over de nieuwe Turnhoutsebaan

Om tot een sterk en gedragen ontwerp voor de Turnhoutsebaan te komen, organiseren we parallel met de ontwerpstudie ook een participatietraject. Zo kunnen bewoners, handelaars en gebruikers van de Turnhoutsebaan hun kennis en ervaring met ons delen en mee nadenken over oplossingen.

Meer informatie hierover volgt nog, via deze webpagina en via de nieuwsbrief.

Timing en impact?

Ontwerpstudie start in 2022

De start van de werken voor de volledige herinrichting is momenteel moeilijk te voorspellen en is afhankelijk van de resultaten van de studie. Het ligt wel vast dat de ontwerpstudie in 2022 opstart. We weten dat de effectieve werken ongeveer drie à vier jaar na de start van de studie kunnen volgen. Dat betekent dus dat ze ten vroegste in 2025 kunnen beginnen.

Timing afhankelijk van De Lijn en voorbereidende werken

De planning van de werken is ook afhankelijk van de timing van De Lijn, die de premetrostations in gebruik gaat nemen, en van de voorbereidende werken die de nutsmaatschappijen moeten uitvoeren, om de nodige aanpassingen en vernieuwingen aan hun kabels en leidingen te doen.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

CONTACTFORMULIER