Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Hoofdstraat in Hechtel-Eksel

Herinrichting van de Hoofdstraat in Hechtel-Eksel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N747

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in samenwerking met de gemeente Hechtel-Eksel de Hoofdstraat (N747) herinrichten. Het doel is om het openbaar vervoer vlotter te laten rijden en tegelijkertijd de verkeersveiligheid te blijven waarborgen voor alle weggebruikers. Om die reden worden enkele nieuwe maatregelen genomen.

Wat en waarom?

Situering

De Hoofdstraat vormt het kloppende hart van Eksel, waar bewoners, handelaars en schoolgaande jeugd frequent gebruik van maken. De straat zal worden heringericht. De grootste aanpassing is het verwijderen van de verschillende plantvakken, de installatie van een trajectcontrole en het aanbrengen van nieuwe wegmarkering. Plantvakken zijn verkeersremmende maatregelen. Het verwijderen ervan is dus enkel mogelijk wanneer andere maatregelen de verkeersveiligheid van alle weggebruikers waarborgen.  

Verkeersveiligheid: trajectcontrole en uitbreiding van de zone 30

Om te voorkomen dat voertuigen aan een overdreven snelheid door de Hoofdstraat rijden, is besloten om een trajectcontrolesysteem te installeren. De infrastructuur hiervoor is al geplaatst. Een correcte toepassing van de trajectcontrole vereist een uitbreiding van de zone 30. De huidige zone 30 begint ter hoogte van de kruising met de Schoolstraat en loopt tot aan het Marktplein. De uitbreiding gaat over iets meer dan 100 meter. Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de installatie van deze infrastructuur. De handhaving valt onder de Politiezone Kempenland. 

Meer informatie over trajectcontroles is te vinden op deze webpagina.

De gemeente Hechtel-Eksel neemt het initiatief om weggebruikers bewust te maken van de nieuwe snelheidslimiet. Snelheidsdisplays en werfdoeken met de vermelding ‘zone 30’ zullen zichtbaar worden in het straatbeeld. 

Parkeerverbod op de Hoofdstraat

Er wordt meer ruimte en comfort voor de weggebruikers gecreëerd door het verwijderen van de plantvakken en het invoeren van een parkeerverbod. Meer informatie hierover is te vinden op de webpagina van de gemeente Hechtel-Eksel. 

Aanleg van fietssuggestiestroken

Een andere aanpassing die de verkeersveiligheid zal verhogen is de aanleg van fietssuggestiestroken. Deze suggestiestroken geven fietsers een meer zichtbare plaats op de rijweg. Ze worden aangelegd vanaf het Marktplein tot aan de kruising met de Groenstraat.

 

Timing en impact?

Timing

De werken starten op maandag 8 april 2024 en zullen een drietal weken duren. 

Minderhinder-maatregelen

Actieve weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, zullen nog steeds langs de werfzones kunnen. Het gemotoriseerd verkeer kan beurtelings langsrijden dankzij tijdelijke verkeerslichten.

 

Meer informatie met betrekking tot de werken op de Hoofdstraat zijn te vinden op de webpagina van de gemeente.