Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichtingswerken aan kruispunt Belgiek

Herinrichtingswerken aan kruispunt Belgiek

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N36

Wat en waarom?

Een veiliger en toegankelijker kruispunt

Op het kruispunt Belgiek op de N36 in Deerlijk is het dagelijks aanschuiven. Ter hoogte van de smalle bocht in de Breestraat voeren vrachtwagens vaak gevaarlijke manoeuvres uit en belemmeren links afslaande voertuigen het zicht van andere weggebruikers, met als gevolg regelmatige kop-staartaanrijdingen. Wegen en Verkeer wil het kruispunt daarom herinrichten zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert en de omliggende bedrijvenzones toegankelijker worden. 

Herinrichting Belgiek

De voorbije jaren werd onderzocht welke maatregelen kunnen genomen worden om dit kruispunt te verbeteren qua doorstroming en verkeersveiligheid. 
Het bestaande kruispunt blijft behouden, maar er zullen enkele aanpassingen worden gedaan:

Herinrichting Belgiek
  • Voor het verkeer uit de Breestraat richting E17 wordt een bypass aangelegd tussen de Breestraat en de N36 zodat alle verkeer vanuit de Breestraat richting E17 niet langs het kruispunt Belgiek hoeft te passeren. 
  • De Oude Vichtestraat sluit niet langer aan op de N36. De Vichteknokstraat blijft wel aangesloten op de N36 maar komt in dezelfde lichtenregelingfase terecht als het verkeer op de N36.
  • De Breestraat wordt veel haakser aangesloten op de N36 zodat vrachtwagens veiliger de bocht kunnen nemen.
  • De fietspaden langs de N36 worden heraangelegd.
  • De bestaande bushaltes worden verplaatst en heringericht. De bushalte komende van Vichte richting Deerlijk wordt verder weggetrokken van kruispunt en als haltehaven aangelegd (om achterliggend verkeer niet op te houden).

Timing en impact?

Nog geen concrete startdatum

Voor de herinrichting van het kruispunt zitten we in de laatste rechte lijn naar uitvoering. De grondverwervingen zijn achter de rug en de omgevingsvergunning werd verkregen. De aanstelling van de aannemer is op korte termijn gepland, zodat de fasering en timing in detail kan bekeken worden. De riolerings- en wegenwerken zullen in verschillende fasen (zones) opgedeeld worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken.  Het is de bedoeling om nog dit voorjaar 2023 te starten met de werken. Vóór de start van de werken organiseren we hiervoor nog een infomoment voor de buurt.