Overslaan en naar de inhoud gaan

Ingrepen op Brusselsesteenweg ter hoogte van op- en afrittencomplex E314

Ingrepen op Brusselsesteenweg ter hoogte van op- en afrittencomplex E314

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N2

Wat en waarom?

Nieuwe fietsoversteekplaatsen en aangepaste verkeerssituaties voor veiliger fietsverkeer

In afwachting van een volledige herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent, voert het Agentschap Wegen en Verkeer op korte termijn al een aantal ingrepen uit om de verkeerssituatie ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E314 veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. 

Twee fietsoversteekplaatsen over de Brusselsesteenweg

Op dit moment is er voor fietsers geen enkele mogelijkheid om de Brusselsesteenweg op een veilige manier over te steken. Wegen en Verkeer legt daarom twee nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aan ter hoogte van het op- en afrittencomplex: een aan de Vlietstraat, dat is de kant Herent, en een aan de hoogspanningspost van Elia, aan de kant Leuven. In de toekomst wordt het voor fietsers dus mogelijk om binnen de verkeerslichtenregeling veilig de steenweg over te kunnen steken. 

Aangepaste verkeerslichtenregeling en veiligere bypasses

De verkeerslichten aan het op- en afrittencomplex zijn aan vervanging toe. Bijkomend zijn er op dit moment heel wat ongeregelde conflicten, potentieel gevaarlijke situaties, tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. Dat is momenteel niet alleen het geval voor alle rechtsafbewegingen op het complex (zowel vanop de Brusselsesteenweg naar de E314 als komende van de snelweg naar de Brusselsesteenweg) maar ook bij alle linksafbewegingen richting de snelweg. Om die onveilige situaties op korte termijn weg te werken worden de bypasses naar de snelweg aangepast en komt er een nieuwe verkeerslichtenregeling waarin zoveel mogelijk conflicten tussen fietsers en autoverkeer weggewerkt worden.

Wegen en Verkeer bestudeert momenteel of het complex volledig conflictvrij kan worden gemaakt, maar de resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend. Wat wel vaststaat, is dat de hierboven beschreven ingrepen al zeker zullen gebeuren om enkele conflictsituaties tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers weg te werken. 

Snelheidsbeperking van 50km/u vanuit Herent richting op- en afrittencomplex

Op het stuk van de Brusselsesteenweg tussen de Oikotenweg en het op- en afrittencomplex wijzigt Wegen en Verkeer de snelheidslimiet van 70 km/u naar 50 km/u. Door de vele in- en uitrijdende autobewegingen naar de handelszaken is de kans op conflicten met zwakkere weggebruikers er groot. Een aangepast snelheidsregime moet de kans op zulke conflicten en de ernst ervan verkleinen. 

Timing en impact?

Uitvoeringsdatum nog niet bekend

Een concrete datum voor de ingrepen ter hoogte van het op- en afrittencomplex is er op dit moment nog niet. Wat er precies moet aangepast worden op de kruispunten van de op- en afritten, om de oversteekplaatsen aan te leggen, ... is nog niet beslist. Als er werken moeten gebeuren, waardoor er bijvoorbeeld meer leidingen of kabels moeten geplaatst / verplaatst worden, kan het langer duren voor de werken effectief starten. De startdatum kan ook opschuiven door andere werken in de omgeving - omdat we niet willen dat de ene werf met de andere interfereert, dat er een omleidingsroute van een andere werf langs de Brusselsesteenweg passeert op het moment dat er werken aan de gang zijn, etc.

Wegen en Verkeer mikt erop om de werken in 2023 uit te voeren, maar door de hierboven geschetste omstandigheden kan de startdatum opschuiven naar 2024. Zodra er meer zekerheid is over de timing, melden we dat op deze pagina.  

 

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier