Overslaan en naar de inhoud gaan

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg en het kruispunt met de Tervuursesteenweg

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg en het kruispunt met de Tervuursesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N21
N227

UPDATE 30/05/2022: een aannemer zal de werken uitvoeren, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, tijdens de week van 6 juni. Hij zal werken tussen 19u 's avonds en 3u 's ochtends om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Tijdens de werken zal het verkeer alternerend, d.w.z. een rijrichting tegelijk, kunnen rijden. Er zullen tijdelijke verkeerslichten staan om het verkeer te regelen. Tijdens de week van 30 mei zal een andere aannemer voorbereidende werken uitvoeren. Hij zal daarbij geregeld gedurende korte periodes de rijweg deels moeten versperren. Die voorbereidende werken gebeuren overdag. 

Wat en waarom?

Huidige situatie

Wie vandaag met de fiets via de Haachtsesteenweg vanuit Diegem of Kampenhout komt en de Tervuursesteenweg oversteekt, krijgt groen licht samen met de automobilisten op de Haachtsesteenweg. Dat betekent bijvoorbeeld dat een automobilist die uit Kampenhout komt en richting Nossegem wil rijden, groen licht krijgt om de Tervuursesteenweg links in te draaien, maar wel voorrang moet verlenen. Door deze verkeerssituatie zijn er in het verleden ongevallen met actieve weggebruikers en met wagens gebeurd, wat van dit kruispunt een officieel gevaarlijk kruispunt maakte. 

Conflictvrij 

Vanaf september krijgen bestuurders die op de Haachtsesteenweg rijden (de twee rijrichtingen: vanuit Diegem en Kampenhout) en de Tervuursesteenweg links indraaien hun eigen ‘groenfase’. Dat betekent onvermijdelijk dat de groenfasen voor alle andere gebruikers van het kruispunt voor de andere bewegingen op het kruispunt, korter worden. En dus dat automobilisten die in de ochtend- en avondspits vanop de Tervuursesteenweg de Haachtsesteenweg willen inrijden, langer zullen moeten aanschuiven. 

Busbaan richting Brussel verlengd 

Om de bussen die vanuit Kampenhout / Haacht komen toch nog een zo vlot mogelijke doorgang te geven, verlengt Wegen en Verkeer de vrije busbaan die momenteel stopt net voor het gemeentehuis van Steenokkerzeel. De busbaan wordt doorgetrokken tot honderd meter voor het kruispunt van de Haachtsesteenweg. In een eerste versie van de plannen was voorzien om de busbaan richting  Diegem / Brussel door te trekken tot aan het kruispunt, maar er is beslist om de laatste honderd meter te benutten als voorsorteerstrook voor het verkeer dat de Tervuursesteenweg rechts wil indraaien om richting Mechelen te rijden. Om dezelfde reden is ook beslist om het plan van een stuk busbaan richting Kampenhout (voor de bussen die uit Brussel / Diegem komen) niet uit te voeren. Dat is meteen ook de reden waarom volgens de prognoses van Wegen en Verkeer de wachttijden op de Haachtsesteenweg (in tegenstelling tot die op de Tervuursesteenweg, zie alinea hierboven) niet significant zullen toenemen t.o.v. de huidige situatie. 

 

Sinds 2016 rolt Wegen en Verkeer over heel Vlaanderen het ‘actieplan verkeerslichten’ uit. Ook de aanpassingen aan het kruispunt van de Haachtsesteenweg (N21) met de Tervuursesteenweg (N227) maken hier deel van uit.

Timing en impact?

Werken 's avonds en 's nachts vanaf 7 juni

De werken worden in een aantal avonden/nachten uitgevoerd in de week van 6 juni. Omdat de Haachtsesteenweg een belangrijke verbindingsweg is tussen Brussel en Aarschot, wordt er buiten de spitsuren gewerkt, telkens tussen 19u ‘s avonds en 3u ‘s ochtends. Tijdelijke verkeerslichten zorgen ervoor dat het verkeer beurtelings kan doorrijden ter hoogte van de werfzone. Voor omwonenden kunnen de aanpassingswerken aan de middenberm tijdelijke geluidshinder veroorzaken.

Hinder voor weggebruikers

  • Voetgangers & fietsers: kunnen langsheen de werfzone hun weg verder zetten
  • Openbaar vervoer: Er zijn geen nachtbussen op dit traject.
  • Auto’s: Het verkeer op de Haachtsesteenweg kan tijdens de werken beurtelings doorrijden via tijdelijke verkeerslichten. Dit kan lokale hinder veroorzaken.

Tweede deel van de werken na zomers bouwverlof

Na het zomers bouwverlof wordt de verkeerslichtenregeling van het kruispunt met de Tervuursesteenweg maximaal conflictvrij ingericht, dit zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook de busbaan richting Haacht krijgt dan vorm met extra detectielussen en markeringen om de doorstroming voor openbaar vervoer te verbeteren.