Overslaan en naar de inhoud gaan

Kruispunt Bredabaan met Essensteenweg wordt veiliger

Kruispunt Bredabaan met Essensteenweg wordt veiliger

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N1
N117

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het kruispunt van de Bredabaan (N1) met de Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg (N117) in Brasschaat onder handen nemen. De afslagstroken voor autoverkeer worden langer en we vernieuwen de fietspaden en -oversteken op het kruispunt. Door de Nieuwpoortlei en Bierwertslei los te kopellen van de Essensteenweg, wordt ket kruispunt compacter en beter leesbaar. Zo verhogen we de veiligheid voor alle weggebruikers.

Wat en waarom?

Wat verandert er?

Langere afslagstroken

Op de 4 takken van het kruispunt verlengen we de afslagstroken. Zo is er meer ruimte voor afslaande wagens om zich op te stellen. Dit zorgt er niet alleen voor dat het verkeer vlotter kan rijden: wie rechtdoor wil rijden, wordt niet meer gehinderd door afslaande auto’s. Hierdoor verkleinen we ook de kans op kop-staartaanrijdingen op de takken van het kruispunt.

Het verlengen van de afslagstro ken kan binnen de huidige wegbreedte, zodat we hiervoor geen extra wegverharding moeten aanleggen. De oude asfaltverharding wordt wel volledig vernieuwd tijdens de werken, maar er komt niet meer verharding dan er vandaag al is. Op de oostelijke tak van het kruispunt, de Sint-Jobsesteenweg, passen we het middeneiland aan om de afslagstrook te kunnen verlengen. Op de zuidelijke tak van de Bredabaan (richting Antwerpen) verschuiven de bushaltes een stukje voor de verlengde afslagstroken.

Nieuw ontwerp kruispunt N1-N117

Knip Bierwertslei en Nieuwpoortlei

De lokale straten Bierwertslei en Nieuwpoortlei worden losgekoppeld van de Essensteenweg voor gemotoriseerd verkeer. Beide straten zullen hierdoor doodlopend worden. Voor fietsers en voetgangers voorzien we wel een doorsteek van de lokale straten naar het kruispunt van de Bredabaan.

Door de afsluiting van deze straten, wordt het kruispunt van de Bredabaan en Essensteenweg eenvoudiger en beter leesbaar voor het verkeer. De ruimte die hierdoor vrijkomt, zullen we ontharden en zoveel mogelijk met groen inrichten. Er komt bijvoorbeeld een brede groene berm tussen de rijweg en het fietspad.

Nieuwe fietspaden en oversteken op het kruispunt

Daarnaast vernieuwen we ook de fietspaden rond het kruispunt. De nieuwe fietspaden worden aangelegd in beton en sluiten aan op de bestaande fietsinfrastructuur van de N1 en de N117.

Fietsers kunnen na de herinrichting de Bredabaan oversteken via vernieuwde dubbelrichtingsfietsoversteken. Voor voetgangers voorzien we een zebrapad op de zuidelijke tak van de Bredabaan (kant Antwerpen) en op de oostelijke tak van de N117 (Sint-Jobsesteenweg).

Nieuwe verkeerslichten met conflictvrije regeling

Tot slot vernieuwen we ook de verkeerslichten op het kruispunt en voorzien we een nieuwe lichtenregeling. Die wordt maximaal conflictvrij zodat overstekende

Timing en impact?

Procesverloop 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een ontwerpplan voor het vernieuwde kruispunt opgemaakt. Om de werken te kunnen uitvoeren en het kruispunt veiliger te maken, moeten we bij 4 percelen een stukje grond innemen. De gesprekken voor deze grondverwervingen zullen in het najaar van 2021 opgestart worden. De betreffende eigenaars worden hier via een brief over verwittigd.  

Uitvoering werken 

De eigenlijke wegeniswerken zijn voorzien om in het najaar van 2022 te starten en ongeveer 3 maanden duren. De nutsmaatschappijen zullen voorafgaand wel al aan de slag gaan om hun kabels en leidingen voor gas, elektricteit, water en telecom te vernieuwen. Zij starten naar verwachting in het voorjaar van 2022.

Het verkeer op de N1 zal steeds in beide richtingen (over versmaklde rijstroken) kunnen passeren. Het verkeer op de zijtakken Essensesteenweg en Sint-Jobsesteenweg zal wel beperkt zijn. Voor voetgangers en fietsers (eventueel met de fiets aan de hand), voorzien we ook steeds een doorgang langs de werf.

Meer info over de planning van de werken en de bijhorende verkeersmaatregelen vindt u enkele weken voor de start van de werken op deze website.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier