Overslaan en naar de inhoud gaan

Kruispunt R11 met Jules Moretuslei wordt veiliger

Kruispunt R11 met Jules Moretuslei wordt veiliger

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

R11

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in het voorjaar van 2021 werken uit op het kruispunt van de R11 en de Jules Moretuslei in Wilrijk. Door bijkomende afslagstroken te voorzien, kunnen we een aantal bestaande conflicten tussen de verschillende verkeersstromen wegwerken. Het kruispunt wordt dus maximaal conflictvrij gemaakt. Dat zal de veiligheid op dit gevaarlijke kruispunt ten goede komen. De werken duren een tweetal maanden. De hinder voor verkeer blijft beperkt.

Wat en waarom?

Meer ruimte voor afslaand verkeer

Om de verkeerssituatie op het kruispunt te verlichten, creëren we meer ruimte voor afslaand verkeer. Zowel op de R11 als op de Jules Moretuslei doen we aanpassingen aan de afslagstroken.

  • Op de R11 verlengen we de linksafslagstroken naar de Jules Moretuslei, in beide rijrichtingen. Verkeer naar de Jules Moretuslei wordt zo sneller gescheiden van doorgaand verkeer op de R11.
  • Op de Jules Moretuslei voegen we een rechtsafslagstrook toe voor verkeer naar de R11. Dat doen we op beide takken van de Jules Moretuslei, ten noorden en ten zuiden van de R11. Het fietspad langs de nieuwe afslagstrook wordt mee vernieuwd. De nieuwe fietspaden worden in asfalt en minder hoekig aangelegd voor meer fietscomfort. Ook worden de opstelruimtes voor voetgangers en fietsers aan de verkeerslichten ruimer gemaakt.
  • Tot slot vernieuwen we de verkeerslichten op het kruispunt, om het kruispunt maximaal conflictvrij te laten verlopen.
kruispunt R11-Jules Moretuslei

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering in voorjaar 2021

De werken zijn gepland vanaf 12 april en duren een tweetal maanden. We hebben de werken opgedeeld in enkele fases, zodat de hinder voor de omgeving en het verkeer verspreid wordt. Er zijn ook 4 werknachten voorzien.

  • Fase 1: verlengen linksafslagstroken R11 in beide rijrichtingen (+- 1 week)
  • Fase 2: aanleg rechtsafslagstrook noordelijke tak Jules Moretuslei (+- 3 weken, inclusief 1 werknacht)
  • Fase 3: aanleg rechtsafslagstrook zuidelijke tak Jules Moretuslei (+- 3 weken, inclusief 1 werknacht)

Aansluitend volgen nog twee nachten waarin we de wegmarkeringen aanbrengen op de nieuwe infrastructuur.

R11_JulesMoretus_fasering

Beperkte hinder voor fietsers en autoverkeer

De werken zullen plaatselijk wat verkeershinder veroorzaken in de onmiddellijke omgeving van het kruispunt, omdat bepaalde afslagbewegingen tijdelijk niet mogelijk zijn. De nachtelijke werken (4 werknachten) kunnen eveneens geluidshinder met zich meebrengen voor de omwonenden.

FIETS: Tijdens fases 2 en 3 is het fietspad van de Jules Moretuslei langs de werfzone niet beschikbaar. Fietsers rijden in beide richtingen aan de overkant van de straat.

AUTO: Autoverkeer op de R11 kan de werken steeds voorbijrijden, maar verloopt op bepaalde momenten wel over een beperkt aantal rijstroken. Tijdens fase 1 (linksafbewegingen van R11 naar Jules Moretuslei) en tijdens fase 2 (Groenenborgerlaan naar R11) zijn sommige afslagbewegingen niet mogelijk en volgt verkeer een plaatselijke omleiding via de naastgelegen kruispunten.