Overslaan en naar de inhoud gaan

Naamsepoort veiliger voor fietsers

Naamsepoort veiliger voor fietsers

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R23

Wat en waarom?

Naamsepoort aangenamer en veiliger  

De Naamsepoort in Leuven wordt aangenamer en veiliger voor de actieve weggebruiker. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte om veiliger en vlotter voorbij dit drukke knooppunt te geraken. Wegen en Verkeer zal ook de bestaande verkeerslichten vernieuwen en voorzien van een aangepaste regeling. Dankzij die nieuwe regeling zullen er minder conflicten zijn tussen voetgangers, fietsers en automobilisten. 

2021-02-12_AWV_BA_R23_Naamsepoort_kaart

Meer opstelruimte voor fietsers 

De Naamsepoort is een van de drukste kruispunten van de stad. Op drukke momenten staan er heuse fietsfiles en is er aan de verkeerslichten niet genoeg opstelruimte voor de vele fietsers. Na de herinrichting komt er vooral aan de kant van de Naamsesteenweg opstelruimte bij, maar ook aan de overkant komt er een opstelstrook  voor de fietsers die vanuit de Naamsestraat het kruispunt willen oversteken. Fietsers zullen na de werken bij rood licht vanuit de Naamsestraat rechtsaf de ring kunnen opdraaien, waardoor het fietsverkeer ook aan deze kant van het kruispunt wat vlotter zal doorstromen. Er zal aan de Naamsestraat een bord “rechtsaf door rood” (B22) geplaatst worden, om dat mogelijk te maken.  

Door het schrappen van twee by-passes voor autoverkeer komt er ruimte vrij voor fietsers 

By-pass geschrapt op buitenring en Naamsesteenweg 

Voor automobilisten die van de Tervuursepoort komen en de Naamsesteenweg willen inslaan, en voor bestuurders die van de Naamsesteenweg komen en  richting station willen rijden, zal er voortaan geen fysiek afgescheiden rijstrook (by-pass) meer zijn. Door deze twee by-passes te schrappen, komt er plaats vrij voor meer opstelruimte voor de fietsers. In de plaats van de twee by-passes komen er twee voorsorteerstroken op de rijweg. De nieuwe verkeerslichten zullen uitgerust zijn met groene pijlen voor de chauffeurs die rechts indraaien, zodat deze afslagbewegingen ook tijdens de drukke uren zo vlot mogelijk gebeuren.  

Nieuwe verkeerslichtenregeling voor minder conflicten 

In de nieuwe situatie zullen de verkeerslichten ook zodanig geregeld zijn, dat overstekende fietsers en voetgangers bijna nergens op het kruispunt nog gelijktijdig met afdraaiend autoverkeer groen licht zullen krijgen. De enige dergelijke kruising die overblijft, is diegene tussen de auto’s die vanuit de Naamsestraat de ring rechts indraaien richting Tervuursepoort  met fietsers en voetgangers die tegelijk de ring oversteken. 

Nieuwe portiek op binnenring 

Op de binnenring, in de rijrichting van de Tervuursepoort komt er een nieuwe portiek met verkeerslichten boven de rijweg. Daardoor kan het afslaand verkeer apart groen licht krijgen. Het rechtsafslaand verkeer krijgt een groene pijl, waardoor het conflict met de fietsers die rechtdoor fietsen, wordt weggewerkt. Die fietsers krijgen nu ook een eigen groen licht. Dat laatste is mogelijk doordat een van de twee voorsorteerstroken voor de auto’s die vanop de binnenring de Naamsesteenweg inrijden, geschrapt is. Ook op de Naamsesteenweg komt er een portiek bij. 

Timing en impact?

Eerste hinder vanaf 22 februari, eigenlijke werken starten midden maart

Omdat er veel verschillende ingrepen op en rond het kruispunt moeten gebeuren, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd:

  • Vanaf 22 februari start de aannemer met een eerste voorbereidende fase van de werken: het plaatsen van 'wachtbuizen' voor nieuwe leidingen en het verwijderen van een oud verkeerslichtenportiek. Deze werken zullen buiten de spitsuren (tussen 9u en 15u) worden uitgevoerd om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Verkeer op de buitenring, komende van de Tervuursepoort richting het station, zal ter hoogte van de Naamsepoort op 1 rijstrook worden gezet. Hetzelfde geldt voor het verkeer vanuit de Naamsesteenweg dat rechtdoor richting de Naamsestraat wil rijden. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze werken nog via de gebruikelijke oversteekplaatsen aan de Naamsepoort oversteken.  
  • Vanaf midden maart worden de eigenlijke werken, de fysieke aanpassingen om de fietsveiligheid te verhogen, gerealiseerd (creëren van meer opstelruimte, schrappen van de bypasses en het vervangen van de portieken). Automobilisten zullen nog alle kanten uit kunnen, maar er zullen rijstroken afgesloten worden. Op de drukke momenten zullen de wachttijden dus langer zijn dan normaal. Voor fietsers en voetgangers wordt er een 'vaste' omleiding ingesteld. 

Vaste omleiding voor fietsers langs Kardinaal Mercierlaan en Naamsesteenweg

Wanneer de aannemer midden maart start met het wegbreken van de bestaande verkeerseilanden wordt er een 'vaste' omleidingsroute voor fietsers ingesteld via een fietscorridor in de Kardinaal Mercierlaan en de Naamsesteenweg

  • Fietsers die op de buitenring van de Tervuursepoort komen en naar het station moeten, zullen dus even de Kardinaal Mercierlaan in moeten rijden om daar via het eerste zebrapad dat ze tegenkomen over te steken en zo hun weg via de buitenring verder te zetten. 
  • De oversteekplaats voor fietsers en voetgangers die vanuit de Naamsestraat oversteken richting de Naamsesteenweg, wordt afgesloten. Wie richting de Naamsesteenweg of de Tervuursepoort wil wandelen of fietsen, moet gebruik maken van de oversteekplaats waar normaal gezien fietsers en voetgangers vanuit de Naamsesteenweg richting de Naamsestraat oversteken.  

 

20210217_OMLEIDING_FIETS_VOET_N251_Naamsesteenweg_HerinrichtingKruispuntNaamsepoort

Werken voor de zomer afgerond

Volgens de huidige planning en onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden duren de werken in totaal een viertal maanden. Nog voor de zomer zal er dan ook vlotter en veiliger gefietst kunnen worden aan de Naamsepoort. 

Contacteer ons bij vragen

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016 66 57 50
Website