Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw fietspad langs Tongersesteenweg en Hasseltsesteenweg in Kortessem en Tongeren

Nieuw fietspad langs Tongersesteenweg en Hasseltsesteenweg in Kortessem en Tongeren

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

N20

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt het fietspad aan weerskanten van de Tongersesteenweg en Hasseltsesteenweg (N20). Het gaat ruwweg om de zone tussen het kruispunt met de Leeuwerstraat in deelgemeente Guigoven (Kortessem) en het kruispunt met de Nieuwe Steenweg in Tongeren. De werken aan het fietspaden starten begin april en duren ongeveer tot midden mei. De hinder blijft beperkt tot beurtelings verkeer over een korte afstand.

Wat en waarom?

Meer comfort

Het fietspad aan weerskanten van de N20 tussen Kortessem en Tongeren is verouderd en vertoont heel wat oneffenheden. Op veel plaatsen zijn bovendien de riooldeksels verzakt. Dat is niet prettig tijdens het fietsen.  

AWV voorziet daarom het fietspad aan weerskanten van de N20 van een nieuwe toplaag in asfalt, voor meer veiligheid en fietscomfort. Er komen ook nieuwe markeringen. Ter hoogte van de zijstraten is dat een rode slemlaag of triflex. Het fietspad valt zo extra op. Aan de rijweg gebeurt er niets.

8 kilometer nieuw fietspad

De projectzone beslaat een ruime afstand. In totaal vernieuwt AWV ongeveer 8 kilometer fietspad.

  • In Kortessem: kruispunt Leeuwerstraat (Guigoven) tot gemeentegrens Tongeren (Overrepen)
  • In Tongeren:
    • Gemeentegrens Tongeren (Overrepen) tot net voor bushalte Overrepen Berg
    • Einde bebouwing Overrepen (vroegere Tuinen Daenen) tot net voorbij de Rooierweg

De bebouwde kom van deelgemeente Overrepen (Tongeren) wordt later volledig vernieuwd (riolering, rijweg en fietspad) en valt nu buiten de omvang van deze ingreep.

Vernieuwing N20 tussen Kortessem-centrum en Guigoven

Gelijktijdig met de fietspadvernieuwing plant AWV ook een structureel onderhoud van Tongersesteenweg (N20) tussen Kortessem-centrum en Guigoven. Concreet gaat het om de zone tussen kilometerpunten 9.4 en 11.3, vanaf residentie Torridon tot net voor de gemeenteweg Wouddal (zie oranje strook op bovenstaande kaart).

Het onderhoud omvat een wegvernieuwing over de volledige breedte, dus zowel rijweg als fietspad. Er komt een nieuwe onder- en toplaag in asfalt. Ook de putdeksels en greppels worden vernieuwd. Opgeteld met de 8 kilometer fietspad wordt er zo maar even 12 kilometer nieuw fietspad aangelegd op de N20 tussen Kortessem en Tongeren.

De werken aan de rioolputten starten eind april. In mei vinden de asfaltwerken plaats. Dat gebeurt ’s nachts verspreid over twee weken, met omleidingen voor fietsers en voor verkeer richting Hasselt. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Timing en impact?

Vanaf begin april: gefaseerde uitvoering per rijrichting

De aannemer start op maandag 4 april, bij het begin van de paasvakantie, met de vernieuwing van de fietspaden. Dat gebeurt per rijrichting en start in de richting van Kortessem. Elke rijhelft duurt ongeveer een 3-tal weken. Midden mei zouden de fietspaden aan weerskanten klaar zijn.

Weersgevoelig

Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De huidige planning kan daardoor nog wijzigen.

Minderhinder-maatregelen: fietsers in dubbelrichting, beurtelings verkeer

Fietsers

  • Het fietspad dat wordt vernieuwd, is afgesloten. Fietsers gebruiken het vrije fietspad in beide richtingen, en dat voor de volledige uitvoeringstermijn.

Gemotoriseerd verkeer

  • Gemotoriseerd verkeer op de N20 tussen Kortessem en Tongeren blijft steeds in beide richtingen mogelijk.
  • Ter hoogte van de werfzone geldt er beurtelings verkeer. De afstand varieert naargelang de activiteit. De snelheid op de gewestweg wordt verlaagd.

Vragen? Contacteer de omgevingsmanager

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail