Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw ontwerp voor Oudenaardsesteenweg in Kortrijk-Oost

Nieuw ontwerp voor Oudenaardsesteenweg in Kortrijk-Oost

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N8

Op donderdag 30 november organiseerde Wegen en Verkeer een infomarkt over de toekomst van de Oudenaardsesteenweg (N8) in Kortrijk-Oost. Op de infomarkt werden enkele mogelijke maatregelen voorgesteld. De getoonde informatie kan u onderaan deze webpagina opnieuw bekijken.

Wat en waarom?

Mobiliteitssituatie aan Kortrijk-Oost

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Kortrijk onderzoeken of de verkeerssituatie op de Oudenaardsesteenweg (N8) aangepast moet worden om veilige fietsverbindingen, een beter openbaar vervoernetwerk en een vlotte doorstroming voor het verkeer te realiseren. 

De mobiliteitssituatie op de Oudenaardsesteenweg wordt onderzocht tussen de grens met de bebouwde kom Kortrijk en de rotonde met Evolis en de Kortrijkstraat (N8).

Herinrichting van gewest- en gemeentewegen

In het onderzoek wordt er gekeken of het ontwerp van de gewest- en de gemeentewegen aangepast moet worden. 

  • Hoe zorgen we voor nieuwe, veilige fietsverbindingen?
  • Hoe kan het openbaar vervoernetwerk geoptimaliseerd worden?
  • Kan de carpoolparking efficiënter ingericht en beter bereikbaar worden?
  • Kunnen de gemeentewegen beter ontsloten worden?
  • Moet het kruispunt van de Roggelaan met de Morinnestraat en de parallelweg naast de Oudenaardsesteenweg anders ingericht worden?
  • Moet de rotonde van Evolis met de Kortrijkstraat (N8) en de Oudenaardsesteenweg (N391) anders ingericht worden?
  • Kan de rotonde Cowboy Henk efficiënter ingericht worden?

Timing en impact?

Verkeerssimulatie en schetsontwerpen

Om de verkeers- en mobiliteitssituatie langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk grondig te onderzoeken, worden verschillende studies uitgevoerd. 

De resultaten van het reeds uitgevoerde parkeeronderzoek en de verkeerstellingen worden verwerkt in de verkeerssimulaties. Daarin wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie en worden doelstellingen voor de toekomst geformuleerd. Om die doelstellingen te bereiken worden verschillende scenario’s of oplossingsrichtingen bekeken, die dan verwerkt worden in de eerste schetsontwerpen.

De scenario’s die hieruit voortvloeien zullen onder andere worden geëvalueerd op vlak van veiligheid voor alle weggebruikers, doorstroming openbaar vervoer, leefbaarheid voor de omliggende woonwijken, bereikbaarheid van de bedrijven en doorstroming van het verkeer.

Bekijk hierboven waar de verkeerstellingen werden uitgevoerd. Klik op de groene pijl om de kaart te bekijken.

Studieopdracht wordt verdergezet

De resultaten en evaluatie van de verkeerssimulaties zullen opgenomen worden in een startnota.

Tijdens het verdere verloop leest u op deze webpagina meer over de vorderingen van de studie.

 

Documenten

Hieronder staan documenten over het studieproject verzameld.