Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw wegdek en vrijliggende fietspaden voor Staatsbaan tussen Albertkanaal en kanaal Dessel-Kwaadmechelen

Nieuw wegdek en vrijliggende fietspaden voor Staatsbaan tussen Albertkanaal en kanaal Dessel-Kwaadmechelen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Ham

Weg

N141

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de Staatsbaan (N141) in Kwaadmechelen (Ham) vernieuwen tussen het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Er komen vrijliggende, bredere fietspaden en een nieuw wegdek. Ook de brug zelf over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen wordt gerenoveerd. AWV werkt zo een ontbrekende fietsschakel weg tussen de twee kanaalbruggen in Ham. 

Wat en waarom?

Situering en context 

De N141 is een gewestweg die de provincies Antwerpen en Limburg doorkruist, tussen Veerle (Laakdal) en Heppen (Leopoldsburg). De weg sluit rechtstreeks aan op de snelweg E313 ter hoogte van het complex 25 Ham. Lokaal zorgt het voor de ontsluiting van Kwaadmechelen, een deelgemeente van Ham. 

De projectzone op de N141 situeert zich op de Staatsbaan tussen de bruggen over het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Aan de zijde van het Albertkanaal start de projectzone heel concreet iets voor het kruispunt met de Zwarthoekstraat. De brug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen wordt mee gerenoveerd.  

De brug over het Albertkanaal en de doortocht Kwaadmechelen zijn eerder al vernieuwd. Die zones vallen dus buiten dit project. 

N141 Staatsbaan Ham - situering

Bredere fietspaden in asfalt

AWV zal aan weerskanten van de Staatsbaan de enkelrichtingsfietspaden in asfalt vernieuwen en verbreden naar 1,75 meter. De fietspaden worden bovendien vrijliggend aangelegd, met een groenberm tussen fietspad en rijweg. Langs het fietspad komt een vangrail omwille van de hoge taluds. In de projectzone op de Staatsbaan komt er verlichting.

De ingreep is om meerdere redenen nodig. De fietspaden langs de N141 zijn onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Ze zijn belangrijk voor functionele fietsverplaatsingen, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Een stuk van de fietspaden tussen de twee kanaalbruggen voldoet echter niet langer aan de nieuwe richtlijnen. AWV wil die ontbrekende fietsschakel wegwerken. Zo kunnen fietsers er veiliger en comfortabeler fietsen. Ook met het oog op een vlotte uitwisseling met de fietssnelwegen langs het kanaal is de ingreep belangrijk. 

Brugrenovatie en nieuw wegdek

De brug zelf over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen wordt ook gerenoveerd. Ze wordt ontmanteld tot op het brugdek en vervolgens zorgvuldig opgebouwd. Ook op de brug komen er bredere fietspaden in asfalt. Voor de veiligheid, maar ook omdat de ruimte beperkt is, voorziet AWV betonnen jerseys tussen het fietspad en de rijweg. De brug krijgt tot slot nieuwe leuningen.

De brugrenovatie biedt kansen om tegelijk het wegdek van de Staatsbaan in de projectzone te vernieuwen in asfalt. Tijdens de renovatiewerken aan de brug moet de Staatsbaan daardoor enkele maanden onderbroken worden, met een omleiding tot gevolg. 

Duidelijke aansluiting Zwartenhoekstraat

Het kruispunt van de Staatsbaan met de Zwartenhoekstraat wordt versmald. Er komt een middengeleider om de rijstroken te verduidelijken. Dat moet de situatie leesbaarder maken. Het nieuwe kruispuntontwerp houdt rekening met de draaibewegingen van vrachtverkeer. 

De twee fietsoversteekpunten op de Staatsbaan aan de Zwartenhoekstraat blijven behouden en worden opnieuw gemarkeerd

Timing en impact?

Start brugrenovatie maart 2022 

De brugrenovatie start eind maart en zal ongeveer vier maanden duren, tot eind juli.

Gedurende die periode is de Staatsbaan volledig onderbroken ter hoogte van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. De afsluiting is noodzakelijk: zowel voor de kwaliteit van de renovatie als voor de veiligheid. De brug is te smal om het verkeer te behouden, ook niet in één richting.

Er gelden omleiding voor fietsers, lokaal en doorgaand verkeer. Meer weten? Alle info onder Actuele hinder.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail