Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombouw N49 tot A11 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Westkapelle

Ontwerp in een notendop

Ontwerp in een notendop

Status

In Studie

Weg

N49

Hoe ziet het ontwerp er uit tussen Den Hoorn en Westkapelle?

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

N49 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Lapscheure

Voor dit deelproject is de omvorming al gerealiseerd met een parallelweg langs de noordzijde van de N49.

 

N49 van Lapscheure tot Hoeke

Deelproject Hoeke

In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de parallelweg ter hoogte van Hoeke via de bestaande brug aan de Oude Westkapellestraat werd omgeleid.

Streefbeeld van Hoeke in 2004.
Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Na de uitvoering van de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werd beslist om dat streefbeeld aan te passen. Er zal een nieuwe brug op maaiveldniveau worden gebouwd over de Damse Vaart zodat de parallelweg aan de noordzijde van de N49 via die nieuwe brug over de vaart kan. Het voordeel van deze oplossing is dat het verkeer op de parallelweg  niet in het centrum van Hoeke moet passeren en de bestaande brug enkel voor lokaal verkeer moet functioneren.  

Gekozen tracé Hoeke met aanpassing van streefbeeld in 2015
Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

In het ontwerp zat wel nog een knelpunt: de nieuw aan te leggen parallelweg over de Damse Vaart ligt op maaiveldniveau waardoor je een gelijkgronds kruispunt creëert met het drukke fietsverkeer op de Damse Vaart Noord. Om de veiligheid nog te verbeteren werd besloten om fietsers op de Damse Vaart Noord via een fietskoker (een betonnen U-bak) onder de bruggen door te leiden.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Deelproject Lapscheure

In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat waarbij die tunnel ten westen ligt van het huidige tracé van de Vredestraat.

In de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werden naast dit streefbeeld model nog 13 andere varianten onderzocht op hun milieueffecten en ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid. De Vlaamse Overheid koos als voorkeursalternatief de versie waarbij de N49 op het huidige tracé op maaiveldniveau blijft waarbij de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat maar dan niet terug aansluit op de Vredestraat maar op de Lapscheurestraat (buiten de dorpskern). Dit heeft als voordeel dat het verkeer tussen Damme en Knokke-Heist niet door de dorpskern van Lapscheure hoeft te rijden. Het deel van de Vredestraat waar de school ligt wordt bovendien doodlopend en dus verkeersluw. Een andere reden die heeft meegespeeld in de keuze voor dit alternatief was de goede score op financiële en technische haalbaarheid.

Eerste foto: Streefbeeld van Lapscheure in 2004. Tweede foto: Gekozen tracé voor Lapscheure met aanpassing van streefbeeld in 2015.
Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Eerste foto: Zicht vanop Vredestraat die in een tunnel onder de N49 door gaat. Tweede foto: Aangepast ontwerp tunnel Vredestraat met dubbelrichtingsfietspad aan noordkant.
Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

De onteigeningsprocedure moet nog opstarten.  Wanneer de grondinname is afgerond kan het dossier worden aanbesteed. Een precieze datum voor de start van de werken is nog niet gekend aangezien dat afhankelijk is van het verloop van die procedures.

Deelproject Nonnendijk

De Nonnendijk takt vandaag al niet meer aan op de N49 maar op de parallelweg. Na de omvorming van de N49 tot autosnelweg zullen fietsers de autosnelweg kunnen dwarsen via de tunnel aan de Vredestraat of de tunnel aan de Waterpolder. Maar tussen die twee tunnels ligt een te grote afstand voor fietsers. Er zal daarom ook een fietstunnel worden aangelegd ter hoogte van de Nonnendijk. 

 

N49 van Hoeke tot Westkapelle

De parallelweg sluit via een rotonde aan op de Dudzelestraat (N376). Van daar uit kun je via de grote rotonde op de N49 doorrijden naar Knokke of via het complex A11-N49 naar Antwerpen of naar Brugge. Deze werken zijn momenteel in uitvoering in het kader van de aanleg van de A11. Dit deel van de parallelweg werd in 2017 in gebruik genomen.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.