Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombouw N49 van Zelzate tot Maldegem

Ombouw N49 van Zelzate tot Maldegem

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N49
E34

De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg. Het wegvak tussen Antwerpen en Zelzate is ondertussen al aangepast tot autosnelweg E34. Nu moet hetzelfde gebeuren met het wegvak tussen Zelzate en Westkapelle. Dat betekent ook een aantal belangrijke wijzigingen voor de N49 tussen Zelzate en Maldegem. 

Waarom bouwen we de N49 om tot snelweg?

Het gemengde verkeer op de N49 (fietsers, landbouwverkeer, autoverkeer aan 90km/u) en de verschillende kruispunten (al dan niet met lichten) leiden vandaag tot onveilige situaties. Om de N49 veiliger en vlotter te maken, zullen we het lokale en doorgaande verkeer scheiden. Voor het lokale verkeer bouwen we aangepaste infrastructuur naast, over en onder de N49. Alle kruispunten en rechtstreekse aansluitingen op de N49 moeten verdwijnen. De N49 zelf wordt een snelweg. Die snelweg op- en afrijden doe je aan een beperkt aantal op- en afritten.

Doorgaand en lokaal verkeer van Maldegem tot Zelzate

Om het doorgaande van het lokale verkeer te scheiden , moeten alle kruispunten (met verkeerslichten) verdwijnen. De N49 blijft voor snel, doorgaand verkeer. Men kan de N49 enkel op- of afrijden in

  • Zelzate-west (aan de bestaande verkeerswisselaar met de R4-west),
  • in Kaprijke (aan een nieuw te bouwen wisselaar nabij de Vaartstraat),
  • in Eeklo (aan het bestaande knooppunt R43)
  • en in Maldegem (aan het nog te vervolledigen knooppunt N44 - N410). 

Voor lokaal verkeer bouwen we (fiets)bruggen over de N49 en nieuwe parallelwegen of passen we de bestaande parallelwegen aan.

Welke werken zijn nodig?

Om de N49 om te bouwen tot een snelweg en veilig lokaal verkeer te creëren, zijn volgende werken noodzakelijk:

N49 IN ASSENEDE EN ZELZATE

Op het grondgebied van Assenede verdwijnen de 4 lichtengeregelde kruispunten. In de plaats komen bruggen over de N49 en worden de bestaande parallelwegen verbreed om het lokale verkeer en het openbaar vervoer op te vangen.

  • Ter hoogte van de Stoepestraat komt een brug en bouwen we een nieuwe verbindingsweg van de Stoepestraat tot de Kanaalstraat in Zelzate. Daar kan men via de verkeerswisselaar de N49 bereiken. 
  • Voor de nieuw geplande bedrijvenzone Assenede-Zelzate wordt nog naar een goede oplossing gezocht om een veilige en vlotte ontsluiting te garanderen.
  • Ter hoogte van de Nieuwburgstraat, Oosthoek en Stroomstraat worden de huidige kruispunten vervangen door een brug over de N49. Eén brug is ondertussen al gebouwd: de nieuwe brug aan de Stroomstraat ging op 26 april 2019 open voor verkeer.

N49 IN KAPRIJKE

In Kaprijke is een nieuw op- en afrittencomplex gepland. Omdat dit knooppunt niet in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen was opgenomen, moet hiervoor een bijkomende vergunningsprocedure gevolgd worden. Het planmilieueffectenrapport (planMER) is af en het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) moet opgemaakt worden. Daarna kan het complex verder uitgewerkt worden.

N49 IN BALGERHOEKE (EEKLO)

In Balgerhoeke (Eeklo) is de tunnel onder de N49 ter hoogte van de Sint-Laureinsesteenweg afgewerkt. Deze tunnel ging op 1 september 2017 in gebruik. Daarmee is de ombouw van de N49 op het grondgebied van Eeklo voltooid (op- en afritten naar R43, brug over de N49 voor de Peperstraat, fietsbrug Aalstgoed). 

KRUISPUNT CELIEPLAS IN MALDEGEM

Op 1 oktober 2018 is het kruispunt Celieplas al definitief afgesloten van de E34/N49 in Maldegem. Het kruispunt en de verkeerslichten zijn niet langer in gebruik om de veiligheid op dit punt te verhogen.

Over de E34/N49 komt een fietsbrug. Daarnaast komt er een verbinding tussen de Bredeweg en Broekhuizestraat voor landbouwverkeer en passen we de zone onder Balgerhoekebrug aan zodat ze geschikt is voor landbouwverkeer.