Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontsluiting Recore site

Ontsluiting Recore site

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N80
R71
E313

Aan het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg (N80) met de Prins-Bisschopssingel (R71) aan het complex 28 Hasselt-Zuid (E313) vormt zich de transitie van bedrijvensite Recore. Om in de toekomst een veilige en betrouwbare verkeersafwikkeling te voorzien, bestudeert AWV samen met de partners welke ingrepen aangewezen zijn.

Wat en waarom?

De nieuwe ontwikkelingen in deze omgeving zorgen voor een bijkomende uitdaging op vlak van mobiliteit. Het knooppunt is nu al zeer druk gebruikt, voornamelijk door gemotoriseerd verkeer. Daarom loopt er sinds begin 2023 een studie om een veilige en betrouwbare ontsluiting van de Recore site te voorzien.  

Studie houdt rekening met toekomstige intensiteiten

Op basis van tellingen en metingen in het voorjaar 2023 werd een microsimulatie gemaakt van de toekomstige verkeerssituatie in de ruime omgeving. Die simulatie is richtinggevend om noodzakelijke ingrepen te voorzien. 

Het studiebureau voorziet een aantal varianten van mogelijke oplossingen voor het ontsluiten van de Recore site aan het complexe knooppunt. Er wordt daarbij uiteraard naar alle weggebruikers gekeken. Ook kleinschalige ingrepen worden zeker afgewogen, om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. We denken daarbij aan aanleg van fietsverbindingen, het bijsturen van de bestaande verkeerslichtenregelingen, het aanleggen van afslag- of invoegstroken,...

Timing en impact?

Een projectstuurgroep (PSG) met alle betrokken partners (AWV, Departement MOW, Stad Hasselt, projectontwikkelaar, Provincie Limburg,..) beslist in de loop van 2023 welke maatregelen zullen worden uitgevoerd op de gewestwegen. 

Ten vroegste in de loop van 2024 verwachten we enige werken op het terrein.