Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E17

WERKEN AAN DE BOVENZIJDE VAN HET VIADUCT

Fase 3: 9 september 2021 – oktober 2021 (Rijrichting Kortrijk)

In mei moesten herstellingen uitgevoerd worden aan het pas vernieuwde wegdek richting Kortrijk. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat de schade te wijten is aan versleten vaste oplegtoestellen, een soort metalen plaatjes die de onderkant van de draagbalken en bovenkant van de pijlers van het viaduct met elkaar verbinden. Dat zorgt ervoor dat er bij deze aansluitingen meer speling zit op de beweging van de draagbalken ten opzichte van de pijlers dan voorzien. Een deel van de voegen die gebruikt is om deze beweging op te vangen (de verdoken voegen) zijn niet berekend op deze mate van beweging waardoor het wegdek ter hoogte van die voegen scheuren gaat vertonen. Om dat op te lossen moeten we alle verdoken voegen vervangen door meer flexibele PU-voegen.

Dit kost anderhalve maand werk en betekent dat vanaf begin september (onmiddellijk aansluitend op het einde van fase 2) tot midden oktober de verkeerssituatie nogmaals zal wijzigen. De  verkeershinder van de werken zal gelijkaardig zijn aan de hinder op dit moment: het verkeer blijft op 2 keer 2 rijstroken rijden, maar nu op de helft richting Antwerpen, de oprit Gentbrugge naar Antwerpen en de afrit komende van Antwerpen naar de Brusselsesteenweg (N9) gaan dicht.

Afbeelding verwijderd.
 
 

Opgepast: bij wegenwerken moeten we altijd rekening houden met de weersomstandigheden. De vermelde timing kan daarom nog wijzigen.

WERKEN AAN DE ONDERZIJDE VAN HET VIADUCT

Ook aan de onderzijde van het viaduct ging de aannemer de voorbije maanden aan de slag om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Die werken werden ondertussen afgerond. Ook een paar andere locaties naast of onder het viaduct zullen de komende maanden afgesloten worden om de veiligheid te garanderen. Van zodra de timing hier meer concreet is, brengen we omwonenden daarover op de hoogte met een brief.

Graag meer details over de huidge werken en omleidingen? Lees meer op ‘Actuele hinder’.