Overslaan en naar de inhoud gaan

Ring Turnhout: veiliger kruispunt met Steenweg op Zevendonk en nieuwe afslagstrook voor Carrefour

Ring Turnhout: veiliger kruispunt met Steenweg op Zevendonk en nieuwe afslagstrook voor Carrefour

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

R13
N19

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft concrete plannen om het kruispunt van de Parklaan (R13) met de Steenweg op Zevendonk (N19) en Graatakker dit jaar aan te pakken met een aantal ingrepen. Slimme conflictvrije verkeerslichten, een extra rechtsafslagstrook voor verkeer op de Steenweg op Zevendonk en aanpassingen aan de middeneilanden moeten het kruispunt veiliger maken voor alle weggebruikers. De werken starten woensdag 9 juni en duren tot en met het najaar 2021. 

Wat en waarom?

Ingrepen om verkeersveiligheid te verbeteren

Het kruispunt van de Steenweg op Zevendonk en Graatakker op de ring van Turnhout staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. Om er de veiligheid voor alle weggebruikers te verhogen, worden vanaf begin juni een aantal aanpassingen uitgevoerd. 

Nieuwe conflictvrije verkeerslichten

Een nieuwe verkeerslichteninstallatie zal zorgen voor een volledig conflictvrije afwikkeling van het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen dus in de toekomst oversteken zonder geconfronteerd te worden met afslaande auto’s of vrachtwagens.

Structurele aanpassingen aan middenbermen

Door het aanpassen van enkele middeneilanden maken we het kruispunt overzichtelijker. Daarnaast creëren we ook ruimte voor een extra afslagstrook op de Steenweg op Zevendonk. We versmallen de middenberm en leggen een bijkomende rijstrook aan die zal dienen voor het verkeer dat wil afslaan naar links (richting Vosselaar/Merksplas). Zo komt er een rijstrook vrij om een extra rechtsafslagstrook toe te voegen. Dit vergroot de capaciteit voor het gemotoriseerd verkeer op het kruispunt. Maar door de volledig conflictvrije regeling van de verkeerslichten, blijft de doorstroming evenwel gelijkaardig aan vandaag. 

Tot slot krijgt het volledige kruispunt een nieuwe laag asfalt.

R13 Turnhout_situering werken kruispunt N19 en Carrefour

Afslagstrook Carrefour-site

Verderop op de Parklaan (R13), op zo’n 200m ten oosten van dit kruispunt, wordt er werk gemaakt van een nieuwe doorsteek in de middenberm, met afslagstrook naar de supermarkt Carrefour. Tegelijk worden de linksafslagstroken van de binnenring richting de Steenweg op Zevendonk verlengd. De dubbele afslagstrook wordt zo’n 100 meter langer.

Aan de doorsteek komen verkeerslichten die worden gekoppeld aan de nieuwe lichten ter hoogte van de N19. 

Timing en impact?

Doorsteek naar Carrefour klaar

De nieuwe doorsteek in de middenberm met afslagstrook naar de supermarkt Carrefour en het verlengen van de dubbele afslagstrook richting de Steenweg op Zevendonk (N19) werd begin juli afgerond. Echter kan de doorsteek aan de Carrefour nog niet worden gebruikt. De bijhorende verkeerslichten kunnen pas na de werken aan het kruispunt met de Steenweg op Zevendonk worden geplaatst en aangesloten.

Werken aan het kruispunt starten 9 augustus

We starten op maandag 9 augustus met de aanpassingswerken op het kruispunt zelf die ongeveer 6 weken in beslag nemen. Tot de tweede helft van september werken we aan de zijkanten van het kruispunt en op de middenbermDaarna worden de verkeerslichten aangepast. Deze werken duren ongeveer tot de tweede helft van november. Vervolgens wordt gewerkt aan de extra afslagstrook op de Steenweg op Zevendonk en worden de fiets- en voetpaden afgewerkt. Na de ingebruikname van de verkeerslichten, krijgt het kruispunt nog een volledig nieuwe asfaltlaag gespreid over twee weekends. Die werken zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2022.

Minderhindermaatregelen

Om veilig te kunnen werken, moeten we soms een rijstrook innemen. Op het kruispunt met de Steenweg op Zevendonk blijven wel alle afslagbewegingen mogelijk. Hou rekening met vertragingen door de inname van rijstroken. Fietsers en voetgangers volgen ter plaatse een korte omleiding.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde in april, voorafgaand aan dit project ook nog werken uit op het kruispunt van de Parklaan (R13) met de Steenweg op Mol/Steenweg op Turnhout (N18). Meer informatie over deze werken vindt u hier.

omgeving in beweging

Wegenwerken stadsregio Turnhout

2021 wordt trouwens voor de hele stadsregio Turnhout een druk jaar met de schop in de grond op verschillende gewestwegen. Ook daar zetten we steeds in op een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers. De kaart hieronder geeft u een overzicht van de geplande werken (oranje) en projecten in studie (geel). Verder ziet u ook welke kruispunten de komende jaren stap voor stap aangesloten worden op de slimme verkeerslichtenregeling (groen). Klik op de icoontjes voor een korte omschrijving en een link naar de projectpagina van die werf.