Overslaan en naar de inhoud gaan

Ring Turnhout: veiliger kruispunt met Steenweg op Zevendonk en nieuwe afslagstrook voor Carrefour

Ring Turnhout: veiliger kruispunt met Steenweg op Zevendonk en nieuwe afslagstrook voor Carrefour

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R13
N19

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft concrete plannen om het kruispunt van de Parklaan (R13) met de Steenweg op Zevendonk (N19) en Graatakker dit jaar aan te pakken met een aantal ingrepen. Slimme conflictvrije verkeerslichten, een extra rechtsafslagstrook voor verkeer op de Steenweg op Zevendonk en aanpassingen aan de middeneilanden moeten het kruispunt veiliger maken voor alle weggebruikers. De werken zullen waarschijnlijk in de periode van juni tot en met juli plaatsvinden. 

Wat en waarom?

Ingrepen om verkeersveiligheid te verbeteren

Het kruispunt van de Steenweg op Zevendonk en Graatakker op de ring van Turnhout staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. Om er de veiligheid voor alle weggebruikers te verhogen, worden in de loop van dit jaar een aantal aanpassingen uitgevoerd. 

Nieuwe conflictvrije verkeerslichten

Slimme verkeerslichten zorgen voor een volledig conflictvrije afwikkeling van het verkeer. Fietsers en voetgangers zullen dus in de toekomst kunnen oversteken, zonder geconfronteerd te worden met afslaande auto’s of vrachtwagens.

Structurele aanpassingen aan middenbermen

Door het aanpassen van enkele middeneilanden maken we het kruispunt overzichtelijker. Daarnaast creëren we ook ruimte voor een extra afslagstrook op de Steenweg op Zevendonk. We versmallen de middenberm en leggen een bijkomende rijstrook aan die zal dienen voor het verkeer dat wil afslaan naar links (richting Vosselaar/Merksplas). Zo komt er een rijstrook vrij om een extra rechtsafslagstrook toe te voegen. Dit vergroot de capaciteit voor het gemotoriseerd verkeer op het kruispunt. Maar door de volledig conflictvrije regeling van de verkeerslichten, zal de doorstroming evenwel gelijkaardig blijven aan vandaag. 

Tot slot krijgt het volledige kruispunt een nieuwe laag asfalt.

R13 Turnhout_situering werken kruispunt N19 en Carrefour

Afslagstrook Carrefour-site

Verderop op de Parklaan (R13), op zo’n 200m ten oosten van dit kruispunt, wordt er werk gemaakt van een nieuwe doorsteek in de middenberm, met afslagstrook naar de supermarkt Carrefour. Tegelijk worden de linksafslagstroken van de binnenring richting de Steenweg op Zevendonk verlengd. De dubbele afslagstrook wordt zo’n 100 meter langer.

Aan de doorsteek komen verkeerslichten die gekoppeld worden aan de nieuwe slimme lichten ter hoogte van de N19. 

Timing en impact?

Werken vanaf juni

De uitvoering van deze werken zal gedurende een aantal weken aanzienlijke verkeershinder veroorzaken in de omgeving van het kruispunt. Wegen en Verkeer bekijkt momenteel met de stad Turnhout en de aannemer de timing en fasering van de werken om de hinder tot een minimum te beperken.

Naar verwachting starten we in juni met de aanleg van de doorsteek aan de Carrefour. Eerst voeren de nutsmaatschappijen enkele voorbereidende werken uit gedurende één week. Vervolgens gaat AWV vanaf midden juni aan de slag. Deze werken duren ongeveer 3 weken en vinden voornamelijk plaats in de middenberm. Om veilig te kunnen werken, sluiten we de linkerrijstrook van zowel de binnenring als de buitenring af voor het verkeer.

Na ongeveer 3 weken zijn de werken hier klaar. Dit betekent echter niet dat de doorsteek aan de Carrefour dan al gebruikt kan worden. De bijhorende verkeerslichten worden pas na de werken aan het kruispunt met de Steenweg op Zevendonk geplaatst en aangesloten.

De planning van de werken op het kruispunt is momenteel nog onzeker, maar we streven ernaar die werken zo snel mogelijk te laten volgen op de werken aan de Carrefour. De aanpassingswerken op het kruispunt nemen ongeveer 6 weken in beslag, gevolgd door 2 weekends om het kruispunt van een volledig nieuwe asfaltlaag te voorzien.

Meer info over de planning, de aanpak van de werken en de bijhorende verkeersmaatregelen volgt spoedig. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in april, voorafgaand aan dit project ook nog werken uitvoeren op het kruispunt van de Parklaan (R13) met de Steenweg op Mol/Steenweg op Turnhout (N18). Meer informatie over deze werken vindt u hier.

omgeving in beweging

Wegenwerken stadsregio Turnhout

2021 wordt trouwens voor de hele stadsregio Turnhout een druk jaar met de schop in de grond op verschillende gewestwegen. Ook daar zetten we steeds in op een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers. De kaart hieronder geeft u een overzicht van de geplande werken (oranje) en projecten in studie (geel). Verder ziet u ook welke kruispunten de komende jaren stap voor stap aangesloten worden op de slimme verkeerslichtenregeling (groen). Klik op de icoontjes voor een korte omschrijving en een link naar de projectpagina van die werf.