Overslaan en naar de inhoud gaan

Sanering bruggen Fonteinstraat en Hazenfonteinstraat

Sanering bruggen Fonteinstraat en Hazenfonteinstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

E40

UPDATE 14/09/2021: aan de brug van de Hazenfonteinstraat wordt er nog gewerkt tot eind september. Daarna zijn deze werken beëindigd. 

Wat en waarom?

Herstelling beschadigde bruggen

Wegen en Verkeer voert herstellingswerken uit aan de brug van de E40 over de Fonteinstraat en de Hazenfonteinstraat in Oud-Heverlee. Het beton aan de onderkant van de brug wordt waar nodig hersteld. Bovenop de brug worden ook nieuwe geluidsschermen geplaatst. Vroeger stonden er ook schermen op de brug. Die werden toen verwijderd omdat de stabiliteit niet gegarandeerd was.

Verwijderen asbest 

Bij een periodieke controle van de bruggen over de Fonteinstraat en de Hazenfonteinstraat in Oud-Heverlee, bleek dat de wanden van de brug asbest bevatten. Wegen en Verkeer doet beroep op een gespecialiseerde aannemer om het asbest op een veilige manier te verwijderen. De asbesthoudende verf wordt van de brug verwijderd in een hermetisch afgesloten ruimte. De luchtdruk in deze ruimte, een soort tent die rond de brug komt te staan, wordt met behulp van speciale apparatuur laag gehouden zodat er geen deeltjes ontsnappen. 

Fonteinstraat Hazenfonteinstraat E40

De brug bestaat uit 3 ‘kokers’. Links op de foto de Fonteinstraat, in het midden de spoorweg en rechts de Hazenfonteinstraat. Alledrie de kokers worden gesaneerd. (c) Google

Timing en impact?

Weg onder de brug afgesloten tijdens werken

De drie ‘kokers’ van de brug worden één voor één aangepakt. Bij elke koker wordt eerst het asbest verwijderd, daarna worden de andere herstellingen uitgevoerd.

 

April-juni en augustus 2021: Hazenfonteinstraat

  • Vanaf begin april 2021 werken we aan de brug in de Hazenfonteinstraat.
  • Tijdens de asbestsanering (ongeveer een maand) wordt de weg onder de brug volledig afgesloten voor auto's en fietsers.
  • Vanaf begin mei kunnen fietsers opnieuw onder de brug doorrijden.
  • Voor auto's blijft de Hazenfonteinstraat nog afgesloten tot begin juni.
  • Van begin augustus tot midden augustus gebeuren nog enkele laatste ingrepen. De brug wordt dan nog een tweetal weken afgesloten.

 

Mei-juli 2021: Fonteinstraat

  • Vanaf 10 mei 2021 is de brug in de Fonteinstraat aan de beurt.
  • Tijdens de asbestsanering (ongeveer een maand) wordt de weg onder de brug volledig afgesloten voor auto’s en fietsers. Het verkeer wordt omgeleid via de Waversebaan.
  • Vanaf begin juni kunnen fietsers opnieuw onder de brug doorrijden. 
  • Voor auto's blijft de Fonteinstraat afgesloten tot midden juli. 

Als laatste wordt ook de spoorwegbrug aangepakt. Volgens de huidige planning gebeurt dit in de loop van 2022.