Overslaan en naar de inhoud gaan

Terlaemenlaan: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met oversteekplaatsen

Terlaemenlaan: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met oversteekplaatsen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N729

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een vernieuwing van de N729 Terlaemenlaan in Heusden-Zolder, tussen de parking van het Circuit Zolder en de carpoolparking Terlaemen. Aan de kant van het circuit komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met twee veilige oversteekplaatsen. De volledige rijweg en de aansluitende kruispunten worden mee vernieuwd. De werken starten in de loop van september 2021, met de invoering van eenrichtingsverkeer richting Heusden-Zolder. 

Wat en waarom?

Situering

De N729 Terlaemenlaan ligt in het zuiden van de gemeente Heusden-Zolder. In Terlaemen wordt de rijweg concreet vernieuwd van iets voorbij het kruispunt met de Kerkstraat tot net na de carpoolparking. De Terlaemenlaan sluit direct aan op het op- en afrittencomplex 27 Circuit Zolder en is bovendien belangrijk voor zowel de ontsluiting van het Circuit Zolder als enkele omliggende woonwijken, waaronder Bolderberg, Terlaemen, Viversel en Boekt.
 

Veilig fietsen tussen Circuit Zolder en carpoolparking

Vandaag zijn de fietspaden langs de N729 Terlaemenlaan tussen het Circuit Zolder en de carpoolparking aanliggend en bijgevolg onvoldoende veilig. AWV investeert daarom in een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt aan de kant van het circuit (westkant). Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook. 

Aan de uiteinden van het fietspad, ter hoogte van de parking van het circuit en aan de carpoolparking, komt een beveiligde oversteekplaats waar fietsers in twee tijden de rijweg kunnen oversteken. Langs de N729, aan de kant van de op- en afritten van het complex Circuit Zolder (oostkant), verdwijnt het fietspad. 

Daarnaast wordt het wegdek van de Terlaemenlaan vernieuwd. De kruispunten, die binnen de projectzone vallen, worden mee heringericht. Het gaat om de toegang tot de parking van het Circuit Zolder en de kruispunten met de Westlaan en de Snelwegstraat. Meer info onder tabblad 'Toekomstbeeld'.

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering tot zomer 2022

De omgevingsvergunning voor dit project werd half april 2021 afgeleverd.

De effectieve vernieuwing van de N729 Terlaemenlaan en de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad starten vermoedelijk midden september 2021. Eerst worden de bermen bouwrijp gemaakt met het oog op de verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijenTegelijkertijd wordt de oostelijke weghelft (kant op- en afritten) van de Terlaemenlaan aangepakt. 

De nutswerken duren een tweetal maanden, vermoedelijk tot eind november. Tegen het kerstverlof '21 zou de oostelijke weghelft klaar zijn. In 2022 volgt de vernieuwing aan de kant van het circuit.

Einde voorjaar/begin zomer 2022 zouden de werkzaamheden afgerond zijn. Deze planning blijft onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. 

Eenrichtingsverkeer, lokale fietsomleiding

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer richting Heusden-Zolder steeds in één richting passeren, langs de werfzone. Het eenrichtingsverkeer duurt tot het einde van de werken. 

Verkeer richting Hasselt volgt een omleiding. Voor fietsers en plaatselijk verkeer zullen er lokale omleidingen gelden. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail