Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomst van de Flyover

Toekomst van de Flyover

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

B401

Wat en waarom?

Wegen en Verkeer en Stad Gent bekijken de mogelijkheden om de flyover of B401 die de snelweg naar het hart van de stad brengt af te bouwen. In 2018 liet de stad Gent het zogenaamd ’Verkennend  Ruimtelijk Onderzoek (VRO)‘ uitvoeren.  Dat rapport zorgde voor toekomstscenario’s en een samenhangend verhaal voor de aanpak van het viaduct en de omgeving. Op basis van dit VRO is nu volgende stap gezet: een mobiliteitsstudie voor de impact van de transitie van de B401 op de mobiliteit in de directe omgeving van het viaduct, maar ook op de ganse Gentse regio.

Deze mobiliteitsstudie is in november 2023 opgestart en bekijkt nu  hoe de op dit moment beschikbare auto‐verkeersruimte drastisch kan verminderen  zonder de bereikbaarheid van de stad in het gedrang te brengen. Het mobiliteitsonderzoek past binnen het bredere verhaal om ruimte vrij te maken voor een meer duurzame stedelijke ontwikkeling in de wijken langs en aan de B401. Samen met de puzzelstukken uit  het verkennend onderzoek zal de mobiliteitsstudie het mogelijk maken de puzzel in zijn geheel te leggen.

Concreet onderzoekt het studiebureau  in deze studie de haalbaarheid  van de afbouw van de centrale as van de B401. Op basis van een analyse van alle op dit moment beschikbare data, werkt het bureau  verschillende scenario’s voor een duurzaam en leefbaar alternatief(en) voor de B401 uit en onderzoekt die nadien  op hun haalbaarheid. Daarna wordt een langetermijnvisie inzake mobiliteit voor de B401 uitgewerkt, onderbouwd met cijfers en een impactanalyse. Tenslotte zal het studiebureau ook een plan van aanpak uitwerken voor de korte, middellange en lange termijn om deze visie te realiseren.

Timing en impact?

De studie is opgestart in november 2023 en moet tegen het einde van 2024 afgerond zijn.