Overslaan en naar de inhoud gaan

Turborotonde op kruispunt Koninginnelaan met Rijksweg in Maasmechelen

Turborotonde op kruispunt Koninginnelaan met Rijksweg in Maasmechelen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N78

Herbekijk de presentatie van de digitale infosessie

Samen met Afdeling Vastgoedtransacties, Fluvius en de gemeente Maasmechelen organiseerde AWV een digitale infosessie op woensdag 9 februari 2022. 

Kon je er niet bij zijn? Je kan de presentatie (slides Powerpoint) hier bekijken. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het verkeerslichtengeregeld kruispunt van de N78 Rijksweg met de Koninginnelaan in Maasmechelen omvormen tot een turborotonde. Dwars over de turborotonde komt een busbaan richting de Koninginnelaan. Ondergronds komt er een nieuwe riolering. Met de ingreep wil AWV de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren, en meteen de fundamenten leggen voor hoogwaardige openbaarvervoerslijn tussen Genk en Maasmechelen. Een concrete uitvoering van de turborotonde is ten vroegste voor 2023.

Wat en waarom?

Situering en context

De N78 is een belangrijke noord-zuidas in het meest oostelijke deel van Limburg, tussen Vroenhoven (Riemst) en de grens met Nederland in Kinrooi. De gewestweg verbindt zowat alle kernen van het Maasland. De functie van doorgaande vervoersas is gaandeweg overgenomen door de parallel gelegen Nederlandse A2. De N78 is vandaag vooral belangrijk voor fietsers en het openbaar vervoer

Het projectgebied op de N78 bevindt zich in de gemeente Maasmechelen en omvat het kruispunt van de Rijksweg met de Koninginnelaan. Ook de aansluitingen met de Oude Rijksbaan en de Beerensheuvelstraat vallen binnen de projectzone. Dat kruispunt heeft vandaag de vorm van een dubbel T-kruispunt met verkeerslichten. De huidige inrichting bemoeilijkt echter de doorstroming en is weinig overzichtelijk. Het kruispunt moet op piekmomenten al heel wat verkeer verwerken, bijvoorbeeld bij het begin en einde van de schooluren. Verwacht wordt dat die druk nog zal toenemen door de aanleg van de Oostelijke ontsluitingsweg van de gemeente. 

Turborotonde voor betere doorstroming en bereikbaarheid

Gelet op die context en de lopende ontwikkelingen, wil AWV het bestaande lichtengeregelde kruispunt herinrichten. In de plaats komt een ovonde (ovale rotonde) die opgevat is als een soort turborotonde. Bij een turborotonde kiezen automobilisten vóór het oprijden van de rotonde al een rijstrook en dus ook welke richting ze uit willen. We spreken in dit geval van een gedeeltelijke uitvoering omdat er op de hoofdbeweging (Rijksweg – Koninginnelaan) wel telkens twee oprijstroken zijn, maar slechts één afrijstrook.

De Rijksweg, de Koninginnelaan en de Beerensheuvelstraat sluiten rechtstreeks aan op de rotonde. De Oude Rijksbaan is toegankelijk via de noordelijke Rijksweg (richting Eisden). De takken worden allemaal voorzien van een middengeleider zodat de aanzet op de rotonde voldoende duidelijk is. De zuidelijke tak van de Rijksweg (komende van E314) en de Koninginnelaan krijgen dus twee rijstroken in de aanloop naar de rotonde. Er zijn ook langsparkeerstroken voorzien aan beide kanten van de zuidelijke tak van de Rijksweg.

Uit een alternatievenonderzoek kwam deze rotondevariant als beste ontwerpkeuze naar voren. De ovonde moet de doorstroming op de hoofdas garanderen, gelet op de verwachte verkeerstoename door de Oostelijke ontsluitingsweg. De ovonde zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van het commerciële centrum in Maasmechelen. Het handelslint op de rotonde zelf (zuidoosten) blijft bereikbaar via een nieuwe ventweg met een ingang via de Oude Rijksbaan.

Veilige fietspaden en oversteekplaatsen

De ovonde wordt volledig uitgerust met vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden, voldoende breed (3 meter) en in asfalt. Op de Beerensheuvelstraat, Koninginnelaan en de noordelijke tak N78 Rijksweg komen er gecombineerde fiets- en voetgangersoversteekplaatsen. Dankzij de middengeleiders kunnen fietsers en voetgangers veilig in twee tijden oversteken. Op de zuidelijke tak van de Rijksweg voorzien we geen oversteekplaatsen omwille van de meerdere rijstroken en busbaan. 

Busbaan met verkeerslichten

Langs de zuidelijke N78 Rijksweg en dwars over de ovonde komt een busbaan die voor een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer moet zorgen richting de Koninginnelaan. Er komen verkeerslichten die het verkeer op de ovonde doen stoppen zodat de bus een vrije doorgang heeft. Momenteel werkt De Werkvennootschap, in opdracht van De Lijn, aan een busbaan van Genk tot Maasmechelen om een snelle openbaarvervoerslijn te creëren. Dit project past in die ambitie. 

Groenaanleg

We vergroenen waar mogelijk. Tussen de rotonde en de fietspaden komen er beplanting en nieuwe bomen. De pleinzone ter hoogte van de ventweg wordt ingezaaid met gras. Op de rotonde zelf voorzien we verschillende natuurelementen, zoals heide, een grazige wadi of schanskorven met Maaskeien, die verwijzen naar de natuurlijke rijkdom van de regio.  

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerders Fluvius en Aquafin vernieuwen gelijktijdig de riolering. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer zal Fluvius een gescheiden stelsel aanleggen dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert.

Voorlopig ontwerpplan turborotonde Koninginnelaan x Rijksweg

Timing en impact?

Uitgewerkt tot voorontwerp 

De herinrichting van het kruispunt Koninginnelaan x Rijksweg zit al langer in de pijplijn. Vandaag zijn de start- en projectnota afgerond en ligt er een voorontwerp op tafel. Het gaat dus nog niet om een definitief ontwerpplan.

Uitvoering vanaf 2023? 

Er is nu nog geen concreet zicht op een effectieve uitvoering. De gesprekken voor de grondverwervingen, maar ook de omgevings- en aanbestedingsprocedure zullen de verdere timing grotendeels bepalen. De werkzaamheden zullen daardoor ten vroegste in 2023 kunnen starten. 

Grondverwervingen noodzakelijk

Vanaf 2022 wil AWV een versnelling hoger schakelen en de nodige administratieve stappen zetten. Voor de aanleg van de ovonde met vrijliggende fietspaden moet het openbaar domein verbreed worden. Dat betekent concreet dat stukken privé-eigendom verworven moeten worden. De gesprekken met de eigenaars zullen in 2022 starten. 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Online contactformulier