Overslaan en naar de inhoud gaan

Twee kruispunten Ringweg worden veiliger

Twee kruispunten Ringweg worden veiliger

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N117
N133

Vanaf 17 augustus 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer met werkzaamheden aan twee kruispunten van de Ringweg (N117) in Essen. De kruispunten worden veiliger gemaakt door de verkeerslichtenregeling van beide kruispunten conflictvrij te maken.

Wat en waarom?

Kruispunten worden conflictvrij

Het gaat om het kruispunt met de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg (N133) en het kruispunt met de Watermolenstraat. De verkeerslichtenregeling van beide kruispunten wordt volledig conflictvrij gemaakt. Dat betekent dat er straks geen conflicten meer zullen zijn tussen gemotoriseerd verkeer enerzijds en voetgangers/fietsers anderzijds. De verschillende verkeersstromen op de kruispunten krijgen dus niet langer gelijktijdig groen licht. Zo worden onder meer conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers straks onmogelijk gemaakt. Naast de nieuwe verkeerslichtenregelingen gebeuren er ook kleinere aanpassingen aan de weginfrastructuur. Het gaat dan over het verlengen van voorsorteerstroken en plaatselijke vernieuwingen aan de fietspaden.

Timing en impact?

Planning van de werken

De werken aan het kruispunt van de Ringweg met de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg zijn het meest uitgebreid en duren het langst. Vanaf maandag 17 augustus starten op dit kruispunt de voorbereidende werken van de aannemer van de lichten (kabels, palen, lussen in de weg, …). Vervolgens starten op maandag 7 september de infrastructuurwerken (boordstenen, verlengen voorsorteerstroken, …). De werken aan dit kruispunt zullen begin oktober volledig klaar zijn.

De werken aan het kruispunt van de Ringweg met de Watermolenstraat volgen dezelfde fasering, maar zijn minder uitgebreid. De voorbereidende werken starten begin september en zullen één week duren. De infrastructurele werken duren eveneens een week en starten aansluitend na de werken aan het kruispunt met de Nieuwmoersesteenweg. De werken aan het tweede kruispunt zullen vermoedelijk op 14 oktober afgerond worden. 

Minimale verkeershinder

Tijdens de werken blijven beide kruispunten steeds open in alle richtingen, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor (brom)fietsers en voetgangers. Er worden dus geen omleidingen ingesteld.

Tijdens de werken blijft de hinder beperkt tot het plaatselijk innemen van een rijstrook gedurende enkele dagen of uren.

Opgelet: de planning is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden en kan mogelijk nog wijzigen.