Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietsoversteken en Hoppinpunt aan kruising Vlessersweg/Broekhofstraat

Veilige fietsoversteken en Hoppinpunt aan kruising Vlessersweg/Broekhofstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

N75

Wat en waarom?

Veiliger fietskruispunt aan Boslaan x Vlessersweg/Broekhofstraat

In de middenberm worden veilige fietsoversteken voorzien voor schoolgaand fietsverkeer tussen Lanklaar en Dilsen. Fietsers kunnen er voortaan halt houden in de middenberm en in twee tijden oversteken. De oversteek wordt voorzien van punctuele ledverlichting om overstekende fietsers op de Boslaan goed te accentueren. Het fietspad wordt verder nog plaatselijk vernieuwd om goed aan te sluiten op de nieuwe oversteekplaatsen.

Ook de aantakking van de Vlessersweg en Broekhofstraat op de Boslaan (N75) wordt voor op- en afslaand verkeer aangepast naar een meer haakse indeling om de veiligheid van kruisend fietsverkeer te bevorderen.

Hoppinpunt met bushaltes, Hoppinzuil en fietsenstalling

Het kruispunt wordt, aan weerszijden van de rijweg, verder uitgebreid met haltehavens voor het openbaar vervoer en vervoer op maat. Ook wordt het Hoppinpunt voorzien van een overdekte fietsenstalling en een Hoppinzuil met informatie over de vervoersmiddelen die ter plaatse beschikbaar zijn.

Deze werkzaamheden gaan gepaard met beperkte nutswerken en het rooien van enkele bomen. Hetzelfde aantal bomen wordt nadien opnieuw in de omgeving geplant.

Timing en impact?

Timing van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd en meer gespreid in de tijd om doorgaand verkeer in beide rijrichtingen mogelijk te maken.

  • Fase 1 van 16/10 t.e.m. 22/10: werken in de middenberm
  • Fase 2 van 23/10 t.e.m. 2211: werken aan zuidkant, zijde Broekhofstraat
  • Fase 3 van 23/11 t.e.m. 22/12: werken aan noordkant, zijde Vlessersweg + middenberm
  • Fase 4 in januari: afwerkingen, herstellingen en markeringen

Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Welke hinder kan u verwachten?

Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

  • Fietsers kunnen de werfzone niet betreden en volgen, tot het einde van de werken, in beide richtingen een omleiding vanaf de kruising Vlessersweg x Soerveldweg naar de Rijksweg (N78) en via de oversteek aan de rotonde naar de Soerveldweg, Broekhofstraat en Dorpsstraat (N742). 
     
  • Sinds eind december kan gemotoriseerd verkeer terug op de eigen rijstrook rijden. Ook de zijstraten zijn dan terug toegankelijk, op de tractorsluis na. Hier moet het beton nog verder uitharden. 

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier