Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger fietsen langs de Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen

Veiliger fietsen langs de Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N461

De Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat zijn veel gebruikte wegen in Drongen. Niet enkel voor automobilisten maar ook voor heel wat fietsers, waaronder schoolgaande kinderen, maken deze wegen deel uit van het dagelijkse traject. Toch zijn er langs deze wegen geen veilige fietspaden. En dat moet beter. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Gent willen daarom samen werk maken van een veiliger A. Catriestraat en Boskeetstraat. Farys zal van de heraanleg gebruik maken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Op dit moment lopen de gesprekken met eigenaars die voor de heraanleg (deels) onteigend moeten worden. Als alles goed gaat starten de weg- en rioleringswerken in 2023. We hopen deze in 2025 te beëindigen.

Wat en waarom?

Wat gaan we doen?

We pakken de Boskeetstraat en de Antoon Catriestraat aan van het kruispunt met de Luchterenstraat tot het kruispunt met de N466 Deinsesteenweg. Meer veiligheid voor fietsers staat bij de heraanleg centraal. Meer informatie kan u terugvinden onder 'toekomstbeeld'.

Werfzone N461

Timing en impact?

Timing

De ontwerpplannen voor dit project zijn afgewerkt. Hiervoor gingen de projectpartners op verschillende momenten in het ontwerpproces in dialoog met de bewoners van de Catriestraat. Dat gebeurde op twee infomomenten, maar ook op kleinschaligere overlegmomenten met een klankbordgroep, een afvaardiging van bewoners uit de buurt. Daarnaast zijn de plannen verschillende keren afgetoetst aan de noden van De Lijn.

Op heel wat plaatsen is de weg niet breed genoeg om vrijliggende fietspaden of een veilig wegtracé te realiseren. Daarom moeten we voor dit project heel wat extra gronden innemen. Momenteel voeren we gesprekken met de eigenaars van gronden die (deels) ingenomen en onteigend moeten worden. We hopen om de innames af te ronden in 2023.

Daarna kunnen de nutsmaatschappijen aan de slag om leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie te vernieuwen. Op dat moment vragen we ook de omgevingsvergunning aan. Het agentschap mikt op 2025 om de werken te starten. De heraanleg zal ongeveer twee jaar duren.