Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger fietsen langs de Oostmalsesteenweg

Veiliger fietsen langs de Oostmalsesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N14

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de Oostmalsesteenweg (N14) in Ranst. De projectzone bevindt zich tussen de kruispunten met de Kreupelstraat en de Nijlensesteenweg. Zo wil AWV de verkeerssituatie voor alle weggebruikers, en in het bijzonder de fietsers, verbeteren. De grondverwervingen zijn lopende. 

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Brede, veilige fietspaden aan weerszijden van de weg

Momenteel ligt er langs de Oostmalsesteenweg een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidelijke kant van de weg (rijrichting Massenhoven). Het fietspad is erg smal en ligt er op gelijke hoogte met de rijweg, zonder verhoging of scheiding van het autoverkeer.

Met de geplande herinrichting zorgt AWV voor nieuwe, brede fietspaden (elk 1,75m) aan weerszijden van de weg. Langs het grootste deel van de N14 vormt de bestaande gracht de scheiding tussen de rijweg en de nieuwe fietspaden. Op enkele delen van de Oostmalsesteenweg laat de infrastructuur dit echter niet toe en wordt het fietspad tegen de rijweg, maar wel verhoogd aangelegd. Dit is zo ter hoogte van huisnummers 64 tot 84 en van 96 tot 102 (rijrichting Massenhoven).

Oostmalsesteenweg op het smalle deel zonder gracht: voor en na.

Vernieuwing rijwegverharding en afslagstrook voor Campus Vesta

De bestaande rijweg blijft grotendeels behouden, maar wordt wel voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De maximumsnelheid blijft net zoals vandaag 70km/u.

Ter hoogte van Campus Vesta verandert de situatie wel. Daar voorzien we een nieuwe afslagstrook die ervoor moet zorgen dat het voorsorteren en afslaan straks veiliger verloopt.

Oostmalsesteenweg ter hoogte van campus Vesta: voor en na.

Vernieuwing riolering

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden komt er een nieuw rioleringsstelsel voor een gescheiden afvoer van regen- en afvalwater. Voor het regenwater worden de huidige baangrachten maximaal gebruikt. De afvalwaterriolering zal onder het nieuwe fietspad komen te liggen.

Timing

Vooropgestelde planning

De onteigeningsgesprekken met de grondeigenaars langs de Oostmalsesteenweg zijn in 2018 opgestart en lopen volop. Onteigeningen zijn vaak een proces van lange adem. Momenteel is er voor meer dan 75% van de in te nemen percelen een akkoord. Als er voor alle grondverwervingen een akkoord bereikt is, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen en de aanbestedingsprocedure opstarten. Ten vroegste in 2024 kan de uitvoering dan starten. Bij die planning moeten we bovendien ook rekening houden met andere projecten die in Ranst gepland zijn, zoals de heraanleg van de Liersebaan (N14) en de verhoging van de brug over de Nete door De Vlaamse Waterweg nv.

Communicatie

Blijf op de hoogte

Begin 2018, naar aanleiding van de start van de grondverwervingen, organiseerde AWV samen met de gemeente een infomoment om de plannen en de procedure voor onteigeningen toe te lichten. De presentatie van deze infoavond kan u terugvinden bij de Documenten.

In het kader van het Openbaar Onderzoek voor de omgevingsvergunning en kort voor de start van de werken zal AWV opnieuw infosessies organiseren, om iedereen grondig te informeren over het project.

In tussentijd vindt u op deze webpagina steeds de laatste stand van zaken.