Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbeteringen fietsveiligheid kruispunt R16 met Lispersteenweg en bouw fietstunnel

Verbeteringen fietsveiligheid kruispunt R16 met Lispersteenweg en bouw fietstunnel

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

R16
N14

AWV onderzoekt de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren op het kruispunt van de ring van Lier (R16) met de Lispersteenweg (N14). We zorgen voor een maximaal conflictvrije inrichting met veilige oversteekplaatsen. Daarnaast ligt de mogelijkheid op tafel om een fietstunnel onder de R16 aan te leggen. Die moet het SAFI-fietspad aansluiten op een verlenging van het pad richting het centrum. De route moet zorgen voor een veilig alternatief voor het fietsverkeer tussen Ranst en Lier. 

Wat en waarom?

Veilige fietsverbinding tussen Ranst en Lier

Vandaag rijden veel fietsers, waaronder schoolgaande jeugd, dagelijks tussen Ranst en Lier via het drukke kruispunt van de Lispersteenweg (N14) met de ring (R16). Het kruispunt is momenteel niet conflictvrij voor fietsers, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Daarom zorgen we voor een maximaal conflictvrije inrichting met veilige oversteekplaatsen. We leggen eveneens een dubbelrichtingsfietspad aan, conform het vademecum fietsvoorzieningen. We voeren ook ingrepen uit om de doorstroming op het kruispunt te verbeteren.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een verkeersveilige en comfortabele alternatieve route. Een optie is een fietstunnel onder de R16 ter hoogte van het SAFI-pad.

SAFI-fietspad & tunnel

Overzicht van de bestaande fietsverbinding en de mogelijke toekomstige SAFI-verbinding en -tunnel.

Wat is het SAFI-(fiets)pad?

Het SAFI-(fiets)pad bevindt zich op het tracé van de oude private spoorlijn 205, die Oelegem met Lier verbond. Deze bijna 10 kilometer lange spoorweg werd aangelegd in 1914 als strategische lijn achter de buitenste fortengordel rond Antwerpen. De naam ‘SAFI’ is afkomstig van de toenmalige eigenaar van het spoor, de ‘Société Anversoise Foncière et Industrielle’. Doorheen de jaren verloor de spoorweg haar functie. In de jaren ‘70 werd ze volledig opgebroken, om plaats te maken voor een autovrij wandel- en fietspad tussen de R16 en Broechem.

Timing en impact?

Studie afgerond tegen voorjaar 2024, start werken ten vroegste in 2025

Momenteel bevindt het project zich in de projectnotafase. Verschillende elementen in verband met onder andere verkeersveiligheid en -doorstroming, groenzones en waterhuishouding worden afgewogen om tot een volwaardige voorkeursoplossing te komen. We mikken op het voorjaar van 2024 om de studie af te ronden. Dan zal duidelijk worden of een fietstunnel onder de R16 een realistische optie is. De herinrichting van het kruispunt staat op de planning ten vroegste vanaf 2025.