Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhoging Theunisbrug en aanleg Duvelsplein

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N129

Theunisbrug

Eerste delen nieuwe brug vanaf juli in gebruik

De werken aan de Theunisbrug zijn opgedeeld in twee grote fases: fase oost (kant Kronenbrug) en fase west (kant Sportpaleis). Tijdens de werken blijft alle verkeer mogelijk. Dus zowel voetgangers en fietsers als auto- en tramverkeer kan steeds passeren. In essentie komt het hierop neer: werken we aan de oostkant (Kronenburg), dan verloopt fiets- en autoverkeer via de bestaande brug en rijdt de tram over de bestaande sporen. Wanneer we aan de westkant (Sportpaleis) werken, rijdt verkeer over de nieuwe gebouwde bruggen aan de oostkant.

 

Duvelplein

Fasering heraanleg kruispunt Min. Delbekelaan x Frans de L' Arbrelaan

De werken voor het Duvelsplein worden vanaf juli in de planning van de Theunisbrug ingepast. Het nieuwe plein is tegelijk met de nieuwe brug afgewerkt. De werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Door gefaseerd te werken, proberen we de overlast voor het verkeer en de omgeving tot een minimum te beperken.

1. VOORBEREIDENDE WERKEN: juni 2020

De bestaande tramhaltes op het kruispunt kunnen tijdens de werken niet bediend worden. Daarom leggen we vanaf midden juni een tijdelijke, dubbele tramhalte aan verderop op de Minister Delbekelaan, zo’n 50 meter voor het kruispunt met de Bredabaan. Deze halte blijft in gebruik totdat de nieuwe tramhalte klaar is. 

2. HERAANLEG WESTZIJDE: juli – januari 2021

Vanaf de tweede week van juli pakken we de westelijk helft van het kruispunt aan. We vernieuwen de rijstroken van de Minister Delbekelaan richting Deurne (inclusief de riolering) en de traminfrastructuur op het kruispunt.

3. HERAANLEG OOSTZIJDE: januari – zomer 2021

Begin 2021 verschuiven de kranen en graafmachines naar de andere zijde van het kruispunt. Ook hier vernieuwen we de riolering en de volledige wegopbouw voor het verkeer richting Merksem (tot april 2021). Tegelijkertijd beginnen we met de inrichting van het sport- en verblijfsplein aan de oostzijde en de aansluiting van de zijstraten (Frans de l’Arbrelaan, Beukenhofstraat, Heirmanstraat en Duvelshoek).