Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeerslichten en vrijliggende fietspaden op kruispunt van Steenweg met Kapelstraat en Bosstraat

Verkeerslichten en vrijliggende fietspaden op kruispunt van Steenweg met Kapelstraat en Bosstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N2

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil het kruispunt vernieuwen van de N2 Steenweg met de Kapelstraat en de Bosstraat in Herk-de-Stad. Rondom het kruispunt komende vrijliggende fietspaden met oversteekpunten. Het kruispunt zelf wordt uitgerust met verkeerslichten en verlengde afslagstroken met groene middenberm. Dat moet de woon- en schoolomgeving in deelgemeente Berbroek beter ontsluiten en verkeersveiliger maken. Vanaf oktober 2021 starten de grote infrastructuurwerken op het kruispunt.

Wat en waarom?

Situering 

De N2 verbindt op grote schaal Brussel met Maastricht en doorkruist daarbij de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Vandaag heeft deze gewestweg vooral een verbindingsfunctie op (boven)lokaal niveau. Deze wegen zijn belangrijk voor het uitbouwen van volwaardige verbindingen met de fiets en het openbaar vervoer.

Het projectgebied op de N2 situeert zich op grondgebied van Herk-de-Stad. Concreet betreft het de herinrichting van het kruispunt van de N2 Steenweg met de Kapelstraat en de Bosstraat, in de deelgemeente Berbroek.

N2 x Kapelstraat/Bosstraat situering

Doelstellingen

De herinrichting van het kruispunt N2 x Kapelstraat x Bosstraat vertrekt van het streefbeeld van de N2 tussen Hasselt en Diest, waarbij het de ambitie is om de gewestweg om te bouwen tot een multimodale en verkeersveilig verbindingsweg.

Met het nieuwe kruispuntontwerp heeft AWV drie duidelijke doelstellingen:

  1. Meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers, door het bestaande kruispunt uit te rusten met semi-conflictvrije verkeerslichten, middenberm en vrijliggende fietspaden met oversteekplaatsen.
  2. Een betere ontsluiting en lokale bereikbaarheid van de woon- en schoolomgeving aan weerskanten van het kruispunt in Berbroek.
  3. Betere en comfortabele voorzieningen voor het openbaar vervoer door de aanleg van moderne bushaltes (bushaven).

Ontdek alle krachtlijnen van het nieuwe ontwerp onder de tab 'Toekomstbeeld' in de rechterkolom (of onderaan als u mobiel surft). 

N2 x Kapelstraat/Bosstraat Ontwerpplan

Timing en impact?

Augustus - september 2021: nutswerken

Na het bouwverlof, op maandag 9 augustus, starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen en verplaatsen van kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Die werken vinden voornamelijk plaats in de bermen en hinderen daardoor nauwelijks het verkeer.

Oktober 2021: gefaseerde vernieuwing kruispunt

Als de nutswerken volgens planning verlopen, dan start AWV in oktober met de vernieuwing van het kruispunt. Dat gebeurt in twee fases, waarbij er eerst aan de kant van de Bosstraat wordt gewerkt en vervolgens aan die van de Kapelstraat. De herinrichting zou tot in het voorjaar van 2022 duren. 

De planning is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden en kan nog wijzigen. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail