Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwen fietspaden en rijweg van de Naamsesteenweg in Heverleebos

Vernieuwen fietspaden en rijweg van de Naamsesteenweg in Heverleebos

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N251

UPDATE 21/04/21: de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning zit momenteel in de eindfase. Volgens de huidige planning zullen de werken starten in de loop van augustus 2021. Zodra er een startdatum bekend is, zal Wegen en verkeer dat melden op deze webpagina. De correcte projectzone ligt op het grondgebied van Leuven tussen de E40 en de gemeentegrens van Leuven/Oud-Heverlee. Het onderstaande plan geeft de gecorrigeerde grenzen aan. 

 

Wat en waarom?

Fietsinfrastructuur Meerdalwoud: verbeteringen afgelopen jaren op een rijtje

De afgelopen jaren gebeurden er verschillende ingrepen voor betere fietsinfrastructuur in de omgeving van het Meerdaalwoud. Wegen en Verkeer legde samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (net zoals Wegen en Verkeer deel van de Vlaamse overheid) een tweede ecoduct (genaamd de ‘Konijnenpijp’) over de Expresweg (N25) aan. Als je van Leuven richting Namen fietst, kom je vijfhonderd meter voor dat viaduct een fiets- en voetgangersbrug tegen die Wegen en Verkeer in dezelfde periode aanlegde. In het kader van hetzelfde project gaven we ten slotte ook nog de fietspaden (in totaal vier kilometer) langs de Naamsesteenweg een nieuwe verharding . 

Volgende klus: meer comfort voor fietsers en automobilisten 

In 2021 neemt Wegen en Verkeer de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg in Heverleebos van aan de brug aan de E40 (grondgebied Leuven) tot aan de grens van Oud-Heverlee onder handen. De ligging en de breedte van de fietspaden verandert niet, maar de verharding wordt volledig vernieuwd, voor meer fietscomfort. In totaal wordt ongeveer tweeënhalve kilometer fietspaden (1,25 km aan beide kanten) vernieuwd. Wegen en Verkeer geeft ook de rijweg voor automobilisten op hetzelfde stuk weg een onderhoudsbeurt. 

Werfzone aanpak fietspad en rijweg Naamsesteenweg langs Heverleebos, Leuven

De werfzone voor de fietspaden in Heverlee werd gecorrigeerd tot aan de gemeentegrens van Leuven/Oud-Heverlee. De afbeelding toont ook de reeds aangelegde fietsverbindingen in en rond het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee en Heverlee (Leuven).

Vernieuwen fietspaden en rijweg van Naamsesteenweg op grondgebied van Leuven

  • In het najaar van 2021 worden de fietspaden opnieuw aangelegd en comfortabeler gemaakt voor fietsers. Ook komt er in beide richtingen een haagje tussen de rijweg en de fietspaden.
  • Daarnaast wordt ook de bovenste asfaltlaag van de rijweg vernieuwd en worden er nieuwe boordstenen geplaatst.
  • Samen met de werken aan de Naamsesteenweg zal Wegen en Verkeer ook een gedeelte van de Parnassusdreef (tussen de Naamsesteenweg en het kruispunt met de Banhagestraat) vernieuwen. 

 

Timing en impact?

Startdatum te bepalen 

Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden aan de Naamsesteenweg ongeveer een half jaar duren. Zodra er meer bekend is over de fasering en hinder voor het verkeer tijdens de werkzaamheden, zullen we hierover communiceren via deze webpagina en met brieven aan de omwonenden.