Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing stationsomgeving Lier

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R16

De bretellen van de Ring

De middenberm op de Ring, ter hoogte van de Boomlaarstraat, is bij de aanleg van de Pallietertunnel al afgesloten. Zo verdween het gevaarlijk kruispunt, waar zich geregeld onveilige situaties voordeden. Met de aanleg van de ontsluitingsweg gaat de middenberm hier definitief toe. 

Het kruispunt van de Ring met de Boomlaarstraat wordt vervangen door ontsluitingslussen. Deze twee nieuwe halve aansluitingen of bretellen zijn langs beide zijden van de ring met elkaar verbonden. De ontsluitingslus kruist de Ring onder de bestaande brug over de sporen. Zo blijven alle bewegingen van en naar de Ring mogelijk.

Een rotonde verbindt vervolgens de ontsluitingsweg met de verlengde Tramweglei voor een vlotte verbinding naar het station.

Groene boulevard verbindt Ring en station

De stationsomgeving krijgt een volledig nieuwe verbindingsweg vanaf de Ring. Bomen zullen er de rijweg flankeren. Aan de zijde van de bestaande woningen langs de Tramweglei komt een brede parkzone met een fietspad. De woningen blijven bereikbaar via een lokale ventweg voor bestemmingsverkeer die aansluit op de Bosstraat.

De nieuwe verbindingsweg leidt het verkeer naar de stationsparking en eindigt er in een Kiss & Ride-zone. Alleen openbaar vervoer en bestemmingsverkeer kunnen vandaar nog verder naar het Leopoldplein rijden.

Dwarsprofiel van de verbindingsweg naar het station en de Tramweglei

Fietsverbindingen in alle richtingen

Fietsers krijgen op hun beurt meer ruimte. Langs de ontsluitingslus wordt een nieuw, breed dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd. Dat fietspad sluit dan weer aan op de bestaande fietspaden langs de sporen, de fietsostrade en de Tramweglei.

Stad Lier vernieuwt de Bosstraat

De nieuwe ventweg op de Tramweglei zal aansluiten op de Bosstraat. Aan het masterplan stationsomgeving en de nieuwe ontsluitingsweg zijn voor de stad Lier heel wat andere dossiers gekoppeld. Zo plant de stad begin volgend jaar de heraanleg van de Bosstraat, tussen Tramweglei en Boomlaarstraat. Naast de aanleg van een nieuwe riolering, wordt de straat verbreed en komen er voetpaden. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken midden 2021 klaar zijn.