Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende fietspaden langs Stationsstraat tussen gemeentehuis en Station As

Alles over dit werk

Vrijliggende fietspaden langs Stationsstraat tussen gemeentehuis en Station As

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

As

Weg

N723

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil vrijliggende fietspaden aanleggen langs de N723 Stationsstraat in de gemeente As, tussen de rotonde aan het gemeentehuis en het Station As. Dat moet het comfort en de veiligheid van fietsers verbeteren op een belangrijke en veelgebruikte fietsroute. Dit jaar neemt AWV enkele belangrijke stappen, waaronder de opstart van de grondverwervingen en de aanvraag van de omgevingsvergunning. De effectieve werkzaamheden zijn pas gepland in 2022.

Wat en waarom?

Situering

De gemeente As is gelegen in het oosten van de provincie Limburg. De gewestweg N723 is een voor de gemeente belangrijke verkeersader die het centrum van As doorkruist en verbindt de gemeente via de N75 Europalaan met Genk (in het zuidwesten) en Dilsen-Stokkem (in het noordoosten). Zowel fietsers, bussen van De Lijn als gemotoriseerd verkeer maken intensief gebruik van de gewestweg. 

Onze projectzone op de N723 omvat de Stationsstraat tussen de rotonde met de Hoogstraat, aan het gemeentehuis, en het fietsoversteekpunt aan het oude treinstation As. Het kruispunt met de Driebankenstraat en de Schuttenbergstraat valt buiten dit project, aangezien het kruispunt eerder al werd vernieuwd. Het tracé beslaat zo ongeveer 1 km.      

Vrijliggende fietspaden met groenstrook en behoud van bomen

De huidige fietspaden in de Stationsstraat voldoen niet meer aan de vooropgestelde inrichtingseisen. AWV zal daarom de fietspaden aan weerszijden van de Stationsstraat volledig vernieuwen. Ze worden 2 meter breed, in asfalt aangelegd en gescheiden van de rijweg uitgevoerd door middel van een brede groenstrook. Die groenstrook wordt ingericht als wadi om het regenwater te laten infiltreren en ingezaaid met gras. De groenberm aan de zuidkant (richting Dilsen-Stokkem) tussen de Driebankenstraat en het station As wordt voorzien van een haag of struikgewas. De gemeente As en AWV willen bovendien de bestaande bomen langs het tracé maximaal behouden. In die zone zal het fietspad achter de bomenrij liggen. 

Meer comfort en veiligheid voor functioneel en recreatief fietsverkeer

De geplande vernieuwing van de fietspaden moet straks voor meer comfort en veiligheid zorgen op een belangrijk fietstraject. De fietspaden langs de Stationsstraat zijn onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), dat functionele fietsverplaatsingen (o.a. woon-werkverkeer) wil faciliteren. Bovendien sluiten de fietspaden in de projectzone aan op het recreatief fietsroutenetwerk van de ‘Mijnstreek’ en op de fietssnelweg F75, de Kolenspoorroute richting Maaseik, ter hoogte van het voormalig treinstation. 

Nieuwe toplaag rijweg, bushaltes toegankelijker

De rijweg van de Stationsstraat is nog in relatief goede staat. AWV zal daarom enkel de toplaag vernieuwen. De rijstroken, één in elke richting, worden wel versmald tot de gangbare 3 meter breed. Het recent ingerichte kruispunt met de Driebankenstraat en de Schuttenbergstraat wordt niet aangepast. Bermparkeren zal straks niet meer mogelijk zijn, omwille van de veiligheid.

In de projectzone liggen drie bushaltes. Waar mogelijk wil De Lijn de haltes toegankelijker makenzonder ze volledig te vernieuwen. De halte aan het station van As krijgt extra belijning voor een duidelijke afbakening en aan de Driebankenstraat komt een wachtzone. De bushalte aan de rotonde met het gemeentehuis verandert niet.

N723 Stationsstraat As - Situering

Timing en impact?

Timing en fasering?

2021: grondverwerving en aanvraag omgevingsvergunning

Nu de plannen voor de nieuwe fietspaden concreter zijn, kan AWV de volgende stappen zetten. Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden zijn er in sommige zones grondinnames nodig. Het gaat dan om stroken van percelen. AWV zal samen met de Dienst Vastgoedtransacties de betrokken eigenaars contacteren en informeren.

Ook nog dit jaar wil AWV de omgevingsvergunning aanvragen bij Departement Omgeving. Die vergunning is nodig om straks de werken te mogen uitvoeren. De aanvraag valt samen met een openbaar onderzoek van 30 dagen waarbij de plannen publiek raadpleegbaar zijn. Bij het begin van dat onderzoek organiseert AWV doorgaans een infosessie om de omwonende te informeren.  

Eerste spadesteek in de loop van 2022

De effectieve start van de werken is afhankelijk van de voorgaande stappen (o.a. gesprekken grondverwervingen) en om die reden nog onduidelijk, net zoals de precieze werkmethode en de minderhinder-maatregelen. AWV mikt wel op 2022 voor de eerste schop in de grond. 

Opgelet: deze planning is steeds onder voorbehoud. 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Online contactformulier