Overslaan en naar de inhoud gaan

Standaardbestek 250 voor BIM

De nieuwste versie (versie 4.1) van het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw” werd recent gepubliceerd en bevat vanaf nu ook een aantal standaardeisen voor opdrachtgevers die BIM willen opnemen in hun opdracht.

Digitale versie standaardbestek 250

Het standaardbestek 250 is en blijft hét referentiewerk voor de aannemers van wegenwerken voor het uitvoeren van opdrachten. We herwerken het standaardbestek dan ook op geregelde tijdstippen, omdat technieken en werkmethodes voortdurend evolueren.

BIM is een nieuwe werkmethode met veel opportuniteiten voor alle partijen in een bouwproject en hebben we die optie voor opdrachtgevers ook voorzien in de nieuwe versie van SB250. AWV zelf zal als opdrachtgever in de bestekken die ze op de markt zal brengen zoveel mogelijk gaan voor die BIM-methodiek. Gelijktijdig met de herwerking van het standaardbestek 250 werkte AWV daarom ook aan een gestandaardiseerde ObjectTypenBibliotheek (OTL) om BIM in de wegenbouw uniform te kunnen implementeren.

De basistekst rond BIM uit het SB250 zal in de opdrachten van AWV ook verder worden uitgewerkt in een zgn. BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan. Beide aanvullende documenten zullen de specifieke BIM-vereisten verder gaan detailleren en zorgen voor een uniforme aanpak voor al onze opdrachten.

BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan

Om het gebruik van intelligente informatiemodellen in de wegenbouw te ondersteunen, de samenwerking te faciliteren en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft AWV een BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan opgesteld voor infrastructuurprojecten.

Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan.

Het BIM-protocol vormt de basis voor elk BIM-project van AWV.

De algemene visie, richtlijnen en afspraken in dit BIM-protocol zijn algemeen geldig voor alle AWV BIM-opdrachten. Dankzij deze basis zorgen we voor de nodige uniformiteit in onze BIM-opdrachten. De projectspecifieke invulling en praktische afspraken per project worden verder gedetailleerd in het bijbehorende BIM-uitvoeringsplan dat per project wordt opgemaakt.

Dit BIM-protocol voor infrastructuurprojecten is opgesteld met het Belgisch BIM-protocol, opgesteld door het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB in samenwerking met de Cluster BIM, als vertrekbasis. Ook dank aan de vele interne experten en externe projectpartners voor hun inbreng om mee dit BIM-protocol tot stand te brengen.

We stellen het BIM-protocol voor infrastructuurprojecten beschikbaar als PDF-versie en als een bewerkbaar sjabloon (Word-document) dat als basis voor andere infrastructuurprojecten kan gebruikt worden.

Ook het BIM-uitvoeringsplan wordt als sjabloon ter beschikking gesteld, met de nodige bijlagen, als inspiratiebron voor andere opdrachtgevers van  infrastructuurprojecten. 

BIM uitvoering protocol v2