Overslaan en naar de inhoud gaan

Beveiliging schoolomgevingen

Installaties dynamische zone 30

Dankzij dynamische zone 30 installaties in de omgeving van scholen dragen we bij aan de verhoging van de veiligheid in schoolomgevingen.

Principe dynamische zone 30

Om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verhogen, plaatsen we op die locaties een zone 30. Of die vast of dynamisch is, hangt af van de specifieke situatie en bekijken we verder in de ontwerprichtlijnen.

Een dynamische zone 30 herkent u aan dynamische borden die, afhankelijk van het tijdstip van de dag, andere beelden kunnen tonen. Het meest typische dynamische bord, is een dynamisch F4a-bord. F4a is de officiële benaming voor het verkeersbord dat het begin van een zone 30 aangeeft.

Dynamisch bord zone 30, Bron foto: q-lite.com.

Bron foto: q-lite.com.

Einde zone 30

Bron foto: verkeersbord.be

Een dynamisch F4a bord geeft het verkeersbord F4a weer wanneer de dynamische zone 30 actief is en is gedoofd wanneer de dynamische zone 30 niet actief is.

Om het einde van een dynamische zone 30 weer te geven wordt bijna altijd een vast bord F4b voorzien. F4b is de officiële benaming voor het verkeersbord dat het einde van een zone 30 aangeeft.

 

De keuze om het einde van de dynamische zone 30 met een vast bord aan te geven, is er één uit economische overwegingen: een vast bord is uiteraard goedkoper dan een dynamisch bord, en het vergt veel minder onderhoud.

Er is verder geen veiligheidsprobleem: een bestuurder die een vast F4b-bord voorbijrijdt, kan zich hoogstens afvragen waarom hij eerst geen F4a-bord voorbijreed (in het geval de dynamische zone 30 niet actief is).

Er zijn ook nog andere dynamische borden mogelijk:

  • F4a 30/50: dit bord toont “zone 30” wanneer de dynamische zone 30 actief is en erbuiten “zone 50”;
  • C43 50: dit bord toont een snelheidsbeperking tot 50km/u;

Anders dan een “typisch” dynamisch verkeersbord in een zone 30 (F4a), branden sommige borden, zoals een F4a 30/50, 24u/24u.

Wanneer wordt een dynamische zone 30 geactiveerd?

De dynamische zone 30 borden werken op basis van de lestijden die elke school, gelegen aan een dynamische zone 30, ingeeft via een speciaal hiervoor ontwikkelde website, onze kalenderwebsite. Elke school kreeg daarvoor in het verleden een login en wachtwoord van ons. Bij nieuwe dynamische zones 30 worden de scholen uiteraard gecontacteerd. Elke school krijgt ook jaarlijks een herinneringse-mail om hun lestijden voor het volgende schooljaar in te geven. Geen ramp als zij dit niet doen, dan krijgen die borden de kalender van het vorige schooljaar. De borden zullen dus nooit zonder kalender vallen.

We zijn zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de borden, maar het ingeven van de lestijden en bijgevolg de momenten waarop de borden werken, is altijd de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. De scholen zijn dus het eerste aanspreekpunt wat betreft de werkingstijden van de dynamische borden rondom hun school.

Op de kalenderwebsite vult elke school voor elke dag van de week de lestijden in. Belangrijk: de lestijden, niet de momenten waarop de borden moeten branden. Die laatste berekent de kalenderwebsite zelf volgens de volgende regels:

  • 30min voor begin lestijd tot 15min na begin lestijd
  • 15min voor einde lestijd tot 30min na einde lestijd
  • als twee opeenvolgende werkingsmomenten minder dan 30min uit elkaar liggen, blijven de borden ook tussen deze werkingsmomenten branden

Een voorbeeld:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het les van 8 tot 11.45u en van 13 tot 16u. Op woensdag van 8 tot 12u.

Dan werken de borden als volgt:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 7.30 tot 8.15u, van 11.30 tot 12.15u, van 12.30 tot 13.15u en van 15.45 tot 16.30u.
    Omdat er slechts 15min zitten tussen twee opeenvolgende werkingstijden (het tweede blok eindigt om 12.15u en het derde blok begint om 12.30u), zullen de borden tussenin ook blijven werken. Het schema wordt dus: van 7.30 tot 8.15u, van 11.30 tot 13.15u en van 15. 45 tot 16.30u.
  • woensdag: van 7.30 tot 8.15u en van 11.45 tot 12.30u.

Verder zitten de standaard verloven (grote vakantie, paasvakantie, 1 mei ...) in de kalenderwebsite. Op die dagen werken de borden niet (opgepast: de borden die 24u/24u werken zoals de F4a30/50-borden wel). Daarbovenop kan elke school ook lokale verlofdagen ingeven waarop de borden niet moeten werken. Een typisch voorbeeld is een pedagogische studiedag.

Tot slot kan elke school ook "speciale dagen" ingeven: dat zijn momenten waarop de variabele zone 30 toch moet werken, hoewel normaal niet. Een typisch voorbeeld is een opendeurdag op zaterdag of een vertrek op bosklassen vrijdagavond laat.