Overslaan en naar de inhoud gaan

Trajectcontroles

Een overzicht van de trajectcontroles op autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen, in beheer van AWV. Waarom kiezen we voor trajectcontroles en hoe werken ze?

Waar staan de camera's?

  • Geïnstalleerd (groen): volledig aangesloten en klaar voor gebruik.
  • Installatie bezig (geel): we zijn bezig op het terrein met voorbereidingen.
  • In voorbereiding (blauw): toekomstige locatie, nog niet bezig op het terrein.

 

Zijn dit alle trajectcontroles?

Neen, dit is een overzicht van alle trajectcontroles die het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst. Politiezones kunnen ook zelf instaan voor de installatie van trajectcontroles, zij beslissen dat autonoom. Deze locaties zijn niet opgenomen in het kaartoverzicht.

Hoe werken ze?

Wanneer zijn de camera’s actief?

Van zodra de installatie geplaatst is, werken alle camera’s non-stop zodat ze gebruikt kunnen worden voor politionele doeleinden, zoals het opsporen van een voertuig. Het doorsturen van gegevens van overtreders voor de opmaak van processen-verbaal voor snelheidsovertredingen is echter niet altijd actief. 

Wie activeert de trajectcontroles?

Of een trajectcontrole al dan niet actief is voor snelheidshandhaving, wordt bepaald door de federale wegpolitie (snelwegen) of door de lokale politiediensten (gewestwegen). AWV plaatst de installaties en zorgt dat ze technisch klaar zijn, maar is niet bevoegd voor de operationele uitbating zoals de activering van de snelheidshandhaving.

Wie plaatst de trajectcontroles?

AWV, lokale besturen en politiezones zijn de enige partijen die opdracht kunnen geven voor de plaatsing van handhavingsinstallaties zoals trajectcontroles of flitspalen. Voor camera-installaties langs wegen in het beheer van AWV die met eigen middelen geplaatst worden door een lokaal bestuur of door politie, geldt er wel een voorafgaandelijke aanmeldingsplicht en dient een domeininnamevergunning aangevraagd te worden. 

Hoe wordt de locatie bepaald?

We plaatsen camera’s op wegsegmenten waar de grootste winst geboekt kan worden ter bestrijding van overdreven snelheid. Ongevalscijfers en gegevens over de gereden snelheid via floating car data zijn daarbij belangrijke indicatoren.

Wat is trajectcontrole?

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning (ANPR). Als u met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de federale politie. Daarnaast kan de installatie ook geseinde wagens en pechstrookrijders detecteren.

Uit een studie van de Universiteit van Hasselt blijkt dat op de stukken snelwegen met trajectcontrole:

  • aantal snelheidsovertreders (tot 127 km/uur) daalt
  • aantal zware snelheidsovertreders (meer dan 127 km/uur) zeer sterk daalt
  • aantal ongevallen daalt, ook voor en na de bewaakte zone

De inkomsten van de boetes worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Er is ook mobiele trajectcontrole. Een mobiele trajectcontrole is snel te verplaatsen en kan dus ingezet worden op verschillende tracés en ook bijvoorbeeld tijdelijk bij wegenwerken.

Het effect van trajectcontrole is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld. Trajectcontrole is niet mogelijk in de bochten op verkeersknooppunten of op ringwegen met korte trajecten tussen opeenvolgende op- en afritten.

Er zijn mogelijkheden voor lokale besturen om aan snelheidscontroles te doen. Lees er meer over.