Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegeninspectie

Sinds 1 januari 2021 valt de Vlaamse Wegeninspectie onder bevoegdheid van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL Controle).

De Vlaamse wegeninspectie controleert op verschillende inbreuken. Door deze controles houden de wegeninspecteurs mee het wegennet veilig. 

Bevoegdheden

De Vlaamse wegeninspectie kan controleren op:

  • Overschrijding van de toegelaten massa onder één van de assen;
  • Totale massa;
  • Afmetingen en uitzonderlijk vervoer;
  • ADR-transporten;
  • Technische controle langs de weg;
  • Ladingzekerheid
Wegeninspectie en de wegpolitie

Controleren is nuttig

Overladen voertuigen veroorzaken heel wat schade aan de weginfrastructuur en zorgen ervoor dat er vaak versnelde herstellings- en vernieuwingswerken nodig zijn, met alle hinderlijke gevolgen van dien. Spoorvorming kan onveilige situaties veroorzaken en is bovendien erg duur om te herstellen. 

De wegeninspectie van AWV en de federale wegpolitie zijn belast met de controles op dergelijke overtredingen en maken daarvoor gebruik van 40 vaste weeginstallaties op parkings, districten of verkeersposten langs onze snelwegen.

De wegeninspectie zorgt met zijn controles ook voor een verhoogde veiligheid op de weg voor andere weggebruikers.

Hoe wordt er gecontroleerd?

Bij controles stelt de wegeninspectie of wegpolitie zich op langs de wegkant en onderschept potentieel overladen voertuigen op visuele basis.

Om de efficiëntie van dergelijke controleacties te verhogen zochten we naar een meer geautomatiseerd systeem voor de selectie van potentieel overladen voertuigen. Een WIM of Weigh-in-Motion-installatie geeft een schatting van het gewicht en de aslasten van voertuigen terwijl ze rijden. 

Wie kan er controleren

Wegeninspectie

Als er een inbreuk wordt vastgesteld zullen de wegeninspecteurs voorstellen om een onmiddellijke inning te betalen of om een proces-verbaal op te stellen. Als er wordt ingegaan op het voorstel om een onmiddellijke inning te betalen zal er geen proces-verbaal worden verzonden naar het parket en loopt de procedure daarbij af. Betalen kan contant of via een betaalterminal (als deze aanwezig is). Indien de chauffeur of de onderneming een woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in België kan er ook gekozen worden om de administratieve geldboete te betalen door middel van overschrijving, de betalingsuitnodiging zal dan worden verstuurd.

Als zowel de chauffeur als de onderneming, die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor hen, geen woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in België dan moet er ook een consignatie worden betaald. Dit kan enkel contant, met de betaalterminal of via een derde-betalingsfirma betaald worden.

 

Politie

Ook de politie voert controles uit op de gewichten en afmetingen van vrachtwagens. De politie zal net als de wegeninspecteurs voorstellen om een administratieve inning te doen.

Als de politie een proces-verbaal opmaakt zal zij dit versturen naar de procureur des Konings van het bevoegde parket.