Overslaan en naar de inhoud gaan

Ecologisch bermbeheer

Het ecologisch beheer van wegbermen streeft naar een grotere biodiversiteit van de bermvegetatie. Ook voor dieren biedt een ecologische berm een interessant leefgebied. Hiervoor worden voor de snelwegen bermbeheerplannen opgemaakt.

Ontsnipperingsmaatregelen bestaan vooral uit technische maatregelen, die worden genomen zodat dieren veilig van de ene plek naar de andere kunnen geraken. Daarnaast kunnen ook bermen een geleidende functie hebben. Bermen vormen groene linten door het hele landschap en verbinden op die manier verschillende natuurrijke gebieden met elkaar. Zo maken ze migratie mogelijk tussen die gebieden, en maken ze ook deel uit van de ontsnipperingsmaatregelen.