Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontsnippering

Toen de meeste van onze grote verbindingswegen werden aangelegd werd er nog weinig rekening gehouden met de gebieden in de omgeving. Op plaatsen waar belangrijke natuurgebieden of natuurverbindingen worden doorsneden vormen de wegen nu een onoverbrugbare barrière voor bepaalde planten en diersoorten (versnippering).

Een ontsnipperingsmaatregel komt er niet zomaar. Ook is niet alles overal mogelijk. Bepaalde plekken vragen om specifieke maatregelen, daarom gaat er heel wat studiewerk aan vooraf.

Maatregelen gaan van bruggen over en tunnels onder de weg tot aangepaste verbindingen langs en in een waterloop. Zo bestaat er voor iedere situatie en elke diergroep een geschikte maatregel.

Ook bestaande bruggen of tunnels, met weinig verkeer of enkel wandel- fiets- of landbouwverkeer, kunnen ingeschakeld worden als faunapassage. Dat noemen we gecombineerde maatregelen.

Naast ontsnipperingsmaatregelen vormen natuurlijke elementen zoals houtkanten, bomenrijen, oevers van waterlopen en kleine bosjes een veilige weg voor dieren door het landschap. Dat zijn de zogenaamde ‘kleine landschapselementen’ of ‘groene infrastructuur’. Het is belangrijk dat de ontsnipperingsmaatregelen hierop aansluiten.

De Vlaamse overheid heeft besloten om in te zetten op een onderbouwd meerjarenprogramma. In september 2020 is het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) – deel I (Wegen) goedgekeurd. Het VAPEO geeft in de periode 2019-2024 uitvoering aan 15 prioritaire knelpunten, of het werkt aan de verdere onderbouwing van complexe projecten.