Overslaan en naar de inhoud gaan

Agentschap Wegen en Verkeer komt over de brug met nieuw kruispunt Deurnesteenweg-Merksemsebaan

Agentschap Wegen en Verkeer komt over de brug met nieuw kruispunt Deurnesteenweg-Merksemsebaan

De werken op de Merksemsebaan in Wijnegem gaan vanaf 4 augustus een nieuwe fase in. De nutswerken zijn ondertussen volledig afgerond. Dat betekent dat de eigenlijke bouw van het nieuwe kruispunt met de Deurnesteenweg en de vernieuwing van de Merksemsebaan kan beginnen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verlegt de Deurnesteenweg ruim 200 meter in de richting van Deurne om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug.

In het verlengde van de nieuwe Hoogmolenbrug komt een nieuw kruispunt van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan. Samen met de aanleg van dit nieuwe kruispunt wordt heel de zone tussen de gemeentegrens Antwerpen-Wijnegem en de Bijkhoevelaan aangepakt. De bestaande kruispunten met de Deurnesteenweg en de Bijkhoevelaan worden daarbij ook onder handen genomen. Voor een vlottere aansluiting met de nieuwe Hoogmolenbrug krijgt de Deurnesteenweg ten zuiden van de Merksemsebaan bovendien een nieuw tracé.

Nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met verlegde Deurnesteenweg en aansluiting nieuwe Hoogmolenbrug

Werken in twee helften: eerst zuidkant, dan noordkant
Wegenwerken gaan altijd gepaard met hinder. Zeker op een drukke as als de Merksemsebaan laat zich dat voelen. Dat was de voorbije maanden al te merken tijdens de voorbereidende nutswerken.
 
Nu de nutswerken klaar zijn, kunnen na het bouwverlof de eigenlijke wegenwerken starten. Vanaf augustus tot aan de jaarwisseling werkt Wegen en Verkeer aan de zuidzijde van de Merksemsebaan (rijstroken richting Wijnegem). Van januari tot juni 2021 is de noordzijde, de rijstroken richting Deurne, aan de beurt. Ook deze werken zullen niet onopgemerkt blijven. Dankzij de gefaseerde aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan altijd mogelijk, al wordt het wel herleid tot één rijstrook in elke richting op de weghelft waar niet gewerkt wordt. Ook de fietser kan steeds in beide richtingen door via een afgeschermde fietscorridor aan één zijde van de weg.
 
Doorsteken in de middenberm
Om het verkeer tijdens de vernieuwingswerken naar één zijde van de Merksemsebaan te leiden, zijn er verharde doorsteken in de middenberm nodig. Die worden in de eerste 3 weken van augustus gemaakt, eentje aan het begin en eentje aan het einde van de projectzone. Tegelijk doen we de nodige aanpassingen aan het noordelijke fietspad, zodat de fietser hier straks in dubbele richting kan passeren. En er komt een extra fietsoversteek ter hoogte van de Industriestraat, zodat fietsers veilig van en naar het dubbelrichtingsfietspad kunnen oversteken.
Op 24 augustus, als de aanpassingswerken aan de middenberm en het fietspad gereed zijn, leiden we alle verkeer naar de noordelijke weghelft. De volledige zuidzijde van de Merksemsebaan gaat dan op de schop.

Verkeerssituatie fase 1

Als het nieuwe kruispunt klaar is, blijft het oude nog even in gebruik
De herinrichting van de zuidelijke weghelft duurt ongeveer 5 maanden. Als alles volgens planning verloopt is deze fase voor het kerstverlof afgerond. Na de jaarwisseling kan vervolgens gestart worden aan de noordzijde. Het verkeer verschuift dan in beide richtingen naar de zuidkant en kan over de nieuw aangelegde weg rijden. Nog eens 6 maanden later moet ook deze weghelft klaar zijn en kan het verkeer weer op de eigen weghelft op twee rijstroken in elke richting en de vernieuwde fietspaden. In de zomervakantie van 2021 werkt Wegen en Verkeer tenslotte nog verder aan de afwerking van de middenberm en de kruispunten, maar dat kan zonder veel verkeershinder.
 
Over ruim een jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan dus een stuk naar het westen opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijdt verkeer nog via het oude kruispunt totdat de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is.