Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigeningen Oudenaarde en Zwalm

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigeningen Oudenaarde en Zwalm

Krachtens het besluit van 11 februari 2020 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen voor de realisatie van fietspaden en riolering langs de gewestweg N46 Weldenstraat voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 19 september 2022 tot en met 19 oktober 2022.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van de stad Oudenaarde en de gemeente Zwalm.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen hieronder en via de websites van de gemeenten: 

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 19 oktober 2022 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of aan de stad Oudenaarde, Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde of aan de gemeente Zwalm, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.