Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitief onteigeningsbesluit voor de aanleg fietspaden N111 Achterbroeksteenweg in Kalmthout

Definitief onteigeningsbesluit voor de aanleg fietspaden N111 Achterbroeksteenweg in Kalmthout

Krachtens het besluit van 29 november 2023 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de herinrichting van de N111Achterbroeksteenweg op het grondgebied van Kalmthout.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing. Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 29 november 2023 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

Volgende documenten zijn te raadplegen via de downloadlink:

  • de publicatie in het Belgisch Staatsblad
  • het onteigeningsbesluitĀ 
  • de projectnota onteigeningen
  • het verslag openbaar onderzoek