Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Hundelgemsesteenweg en rotonde Guldensporenlaan Merelbeke start op 3 april

Heraanleg Hundelgemsesteenweg en rotonde Guldensporenlaan Merelbeke start op 3 april

Veiliger fietsen en vlotter in de spits
De rotonde op de kruising van de Hundelgemsesteenweg (N444) met de Guldensporenlaan (R4a) en Plataan is een druk en gevaarlijk punt, zeker voor de vele fietsers. Met vrijliggende fietspaden en veilige fietsoversteken willen we het er veiliger maken.  Door fietsers op de rotonde uit de voorrang te halen vermijden we gevaarlijke conflicten.

Ook de doorstroming van het openbaar vervoer en verkeer verbeteren we: bussen stoppen voortaan op de rijbaan in plaats van in een halte ernaast en met de bouw van een turborotonde, een rotonde met voorsorteerstroken, verhogen we de capaciteit en veiligheid. De opknapbeurt van de rijweg tussen de brug van de E40 en de rotonde met de Zwijnaardsesteenweg in het centrum van Merelbeke zorgt dan weer voor het nodige rijcomfort.

6 maanden in 5 fasen
Om de hinder voor weggebruikers, omwonenden en de ondernemingen in de werfzone en omgeving te beperken is een uitgekiende fasering opgesteld. Zo zullen de werken in de schoolvakantie starten om de hinder voor verkeer en schoolgaande jeugd al te beperken. Daarnaast zijn de werken opgesplitst in 5 fasen om de bereikbaarheid van de omgeving te garanderen.
De eerste twee fasen situeren zich op de Hundelgemsesteenweg. In de eerste fase die start op maandag 3 april werken we aan de Hundelgesemsteenweg (N444) tussen de rotonde Zwijnaardsesteenweg (exclusief rotonde) en de Baron Arthur Verhaegenlaan (inclusief kruispunt). Die werken zijn afgerond begin mei. In een tweede fase pakken we de Hundelgemsesteenweg tot en met het kruispunt van de Waterstraat aan. Het kruispunt van de Waterstraat zelf wordt slechts twee weken onderbroken. Begin juni moeten de werken in deze zone afgerond zijn. Eind mei wordt er gestart aan de rotonde zelf. Die werken verlopen in 3 fasen. De werken duren tot het najaar van 2023.  

Hundelgemsesteenweg onderbroken van april tot juli
De werken zullen voor de nodige hinder zorgen maar woningen en handelaars worden maximaal bereikbaar gehouden. De verkeerssituatie tijdens de werken tot juli ziet eruit als volgt

  • Voetgangers en fietsers: tijdens de werken aan de gewestweg kunnen fietsers en voetgangers altijd op een veilige manier langs de werf wandelen of fietsen. Tijdens de werken aan de rotonde volgen fietsers en voetgangers een omleiding via Ketske Bonjour en Fraterstraat (fase 3 tot fase 5)
  • Autoverkeer: doorgaand verkeer rijdt via de Poelstraat – Lamstraat – Salisburylaan – Heidestraat. In elke fase is er echter ook een lokale afwikkeling op het onderliggende wegennet, dit voor lokaal verkeer.
  • Openbaar vervoer zal een aangepaste reisweg en regeling volgen die op dit moment nog wordt uitgewerkt. 
     

Minder-hindermaatregelen
Het Agentschap Wegen en Verkeer besteedt bijzondere aandacht aan de bereikbaarheid van handelszaken, ondernemingen, instellingen en organisaties die gevestigd zijn in de werfzone of in de buurt van de werken. Er wordt een infomoment voorzien voor ondernemers en organisaties op 13 maart. Voor de belangrijkste attractiepolen wordt een bereikbaarheidsfiche opgesteld die kan gebruikt worden voor klanten, leveranciers en personeel. Tot slot is er een omgevingsmanager aangesteld die mee waakt over de minder-hinderaanpak en die als direct aanspreekpunt fungeert voor iedereen die impact ondervindt van de werf. De omgevingsmanager is te bereiken op bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476 72 22 57

Meer informatie
Meer informatie over de fasering, omleidingsplannen en het ontwerp is te vinden op www.wegenenverkeer.be/merelbeke
 

fasering werken heraanleg Hundelgemsesteenweg en rotonde Guldensporenlaan Merelbeke