Overslaan en naar de inhoud gaan

Nachtelijke onderhoudswerken aan roltrappen Sint-Annatunnel vanaf 27 september

Nachtelijke onderhoudswerken aan roltrappen Sint-Annatunnel vanaf 27 september

Vanaf zondag 27 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan de roltrappen van de Sint-Annatunnel in Antwerpen. De werken starten op rechteroever en zullen per oever ongeveer drie weken duren. Het gaat om periodieke onderhoudswerken om de continuïteit van de roltrappen te verzekeren. De werken zullen in totaal zes weken duren omdat er hoofdzakelijk ’s nachts gewerkt zal worden. Zo houden we de hinder voor de gebruikers zo beperkt mogelijk.

Onderhoud roltrappen        
De historische roltrappen van de Sint-Annatunnel moeten halfjaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen om de goede werking van de installatie te verzekeren. Gezien de roltrappen sinds vorige zomer 24/24u operationeel zijn en door de extreme drukte tijdens de lockdownperiode is een grondig onderhoud dringend nodig. De onderhoudsbeurt omvat onder meer het volledig reinigen van de mechanische delen van de roltrapinstallatie, het vervangen van versleten onderdelen zoals lagers, nazicht van de aandrijfkettingen, treden, etc.
 
Nachtwerk om hinder te beperken
De onderhoudswerken aan de roltrappen starten vanaf zondag 27 september en zullen in totaal ongeveer zes weken duren, of drie weken per oever. De werken starten zondag op rechteroever. Het onderhoud van de roltrappen op linkeroever zal doorgaan vanaf begin november. De exacte startdatum wordt nog gecommuniceerd via de statuspagina van de liften en roltrappen (https://fietsersliften.wegenenverkeer.be).
De werken vinden hoofdzakelijk ’s nachts plaats, telkens van 20u tot 06u, om de hinder voor de gebruikers zo klein mogelijk te houden. Overdag, tussen 06u en 20u, wordt getracht om de roltrappen steeds in gebruik te houden. Het valt echter niet volledig uit te sluiten dat er eens een enkele dag ook overdag gewerkt moet worden aan een bepaald segment van de roltrappen.
De liften van de Sint-Annatunnel blijven tijdens de werken normaal in dienst.
Het Sint-Annaveer (overdag) en de Kenneydfietstunnel zijn alternatieve verbindingen om de Schelde over te steken.
 
Vernieuwing liften in 2021
Het Agentschap Wegen en Verkeer bereidt ook een volledige renovatie voor van de liften in de Sint-Annatunnel. Het vernieuwen van de liften moet het aantal storingen en defecten sterk terugdringen. De oorspronkelijk overheidsopdracht voor de renovatie van de liften werd herschreven in afzonderlijke opdrachten per gespecialiseerde techniek. Dat moet de kans op het vinden van geschikte aannemers voor de complexe renovatiewerken verhogen. AWV hoopt in het voorjaar van 2021 te kunnen starten met de renovatie van de liften.