Overslaan en naar de inhoud gaan

Plaatsing nieuwe openbare verlichting op N16 in Bornem

Plaatsing nieuwe openbare verlichting op N16 in Bornem

Vanaf donderdag 11 februari 2021 zal het Agentschap Wegen en Verkeer de openbare verlichting op de N16 in Bornem vernieuwen vanaf Temse brug tot en met de Prins Albertlaan in beide richtingen. De werken zullen ongeveer vijf maanden duren en worden tijdens de dalmomenten uitgevoerd.

Nieuwe verlichting langs N16
In navolging van de verlichting die reeds vernieuwd werd op de N16 aan het complex Rumst, gaat het Agentschap Wegen en Verkeer nu ook de overige verlichting aanpakken. De huidige verlichtingspalen worden afgebroken en nieuwe palen met LED verlichting worden opgetrokken waar nodig, in kader van de lichtvisie van de gewestwegen.

Om bewuster om te gaan met verlichting is het uitgangspunt van de lichtvisie om bij grondige renovaties geen verlichtingsinstallatie meer te plaatsen, tenzij er goede redenen zijn om te verlichten. Op plaatsen waar er niet meer wordt verlicht, worden uiteraard wel flankerende maatregelen voorzien, om de veiligheid van de weggebruikers te allen tijde te garanderen. Tegelijkertijd trachten we duurzamer om te springen met energie en lichthinder te verminderen.
 
Timing en verwachte hinder
Op 11 februari start de aannemer met het demonteren van de eerste verlichtingspalen. De werken zullen ongeveer 5 maanden in beslag nemen en dus begin juli op hun einde lopen.

Het verkeer in beide richtingen blijft steeds mogelijk, maar om de nodige werken uit te voeren kunnen er wel telkens korte afsluitingen van de linkerrijstrook of een uitrit plaatsvinden. Zo zal de linkerrijstrook een aantal meters worden afgesloten bij werken aan de middenberm en zal een uitrit enkele uren gesloten worden bij werken aan de berm van de desbetreffende uitrit. Bij de afsluiting van een uitrit wordt steeds de nodige omleiding voorzien.

Om de hinder hierbij zoveel mogelijk te beperken vinden de werken plaats buiten de spitsuren: van 9u tot 15u en van 21u tot 5u.

Weersgevoelig
Door de koude temperaturen en de winterse neerslag kan de huidige planning nog wijzigen.