Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorbereidingen heraanleg Koningin Astridlaan (N1) starten op 5 december

Voorbereidingen heraanleg Koningin Astridlaan (N1) starten op 5 december

In samenwerking met de gemeente Kontich, Aquafin en rioolbeheerder Pidpa, voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een grondige herinrichting van de Koningin Astridlaan (N1) in Kontich. Vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot en met het kruispunt met de Antwerpsesteenweg wordt de rijweg vernieuwd, worden vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aangelegd en komt er een nieuwe, gescheiden riolering. Op maandag 5 december start de aannemer met het bouwrijp maken van de projectzone. Verkeer kan steeds in beide richtingen door over twee rijstroken. Enkel fietsers volgen een omleiding via de achterliggende straten. De voorbereidende werken duren vermoedelijk tot eind januari.

Op maandag 5 december start de aannemer met het bouwrijp maken van de projectzone. Hij verwijdert mogelijke obstakels zodat de nutsmaatschappijen vervolgens de leidingen kunnen verplaatsen en vernieuwen. De eigenaars langs de projectzone werden begin 2022 op de hoogte gebracht via bewonersbrieven. 

Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk

De voorbereidende werken gebeuren in twee zones waar gelijktijdig wordt gewerkt. De eerste zone is die vanaf de Antwerpsesteenweg tot en met de Ooststatiestraat. Daar wordt gewerkt vanaf 5 december tot aan de kerstvakantie. De tweede zone is die vanaf de Ooststatiestraat tot aan de Duffelsesteenweg. Daar werkt de aannemer van 5 december tot eind januari 2023. Verkeer kan tijdens de voorbereidende werken steeds in beide richtingen passeren over twee rijstroken. Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via de achterliggende straten.

Na het bouwrijp maken starten de nutswerken in de eerste zone. De nutsmaatschappijen werken vermoedelijk tot het najaar van 2023. Naar verwachting kunnen begin 2024 de riolerings- en wegenwerken aanvangen.

Nieuwe Koningin Astridlaan veiliger voor alle weggebruikers

De volledige herinrichting moet de Koningin Astridlaan veiliger en comfortabeler maken voor alle weggebruikers vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. De N1 is een drukke gewestweg en momenteel nog niet voorzien van moderne fietsinfrastructuur in de vorm van vrijliggende fietspaden. Het wegdek is er ook versleten en aan vernieuwing toe. Het nieuwe ontwerp maakt van veilig fietsen een speerpunt. Aan elke zijde van de rijweg komt een fietspad van twee meter breed. De fietspaden worden gescheiden van de rijbaan door een groenberm en een bomenrij met deels open grachten. De kruispunten met verkeerslichten krijgen veilige fietsoversteken en brede wachtzones zodat stilstaand en doorgaand fietsverkeer elkaar niet hinderen”, vertelt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Net zoals vandaag blijft in elke richting één rijstrook beschikbaar op de Koningin Astridlaan. De rijstroken worden van elkaar gescheiden door een brede middenberm. Hierdoor lijken de rijstroken smaller en gaat het verkeer minder snel rijden, zonder dat het de doorstroming beïnvloedt. Ook de kruispunten met de Duffelsesteenweg en Antwerpsesteenweg worden heringericht.

Tot slot zal Aquafin van de geplande heraanleg gebruikmaken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen dat afval- en regenwater apart afvoert.

Meer informatie

De huidige planning van de werken is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De meest actuele info over de werken is steeds beschikbaar via de website www.wegenenverkeer.be/kontich.