Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER spitsstroken Lummen - Ham

Project-MER spitsstroken Lummen - Ham

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Limburg

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in de toekomst volwaardige spitsstroken invoeren tussen het klaverblad Lummen en de afrit 25 (Ham), over een totale afstand van ongeveer 13 kilometer en in beide richtingen. Hiervoor is een nieuwe studie opgestart die de milieueffecten in kaart zal brengen en zal leiden tot een voorkeursontwerp voor de nog aan te leggen pechhavens en eventuele aanpassingen aan op- en afritten.  Sinds eind september 2020 zijn de spitsstroken al in gebruik tussen Lummen en Beringen.

Er zullen op termijn evenveel rijstroken liggen, met dat verschil dat de huidige pechstrook dynamisch ingezet kan worden tijdens de spitsuren. 

Deze studie (project-MER) loopt nog tot het voorjaar 2021. Bedoeling is de aanbevelingen van de studie mee te nemen in het ontwerp en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

AWV wil deze spitsstroken gefaseerd in een meerjarenproject invoeren.

 

Doorstroming verbeteren, files en sluipverkeer verminderen

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren wordt ook tussen de wisselaar E313-E314 in Lummen en afrit 25 (Ham) in beide richtingen spitsstroken gepland. Naast het aanpakken van de files wil men ook verkeer weghalen van de secundaire wegen.

Er wordt gebruikt gemaakt van de bestaande pechstrook en is er zo goed als geen uitbreiding naar de buitenkanten van de autosnelweg nodig, uitgezonderd voor pechhavens. De snelweg ter hoogte van Tessenderlo werd een aantal jaren geleden vernieuwd.

Er wordt gestreefd naar een duurzaam ontwerp waarbij er rekening wordt gehouden met de ligging in de buurt van enkele woonkernen en de vlotte en veilige afwikkeling op de afritten 26 (Beringen), 25a (Tessenderlo) en 25 (Ham). Hiervoor zijn er aanpassingen nodig aan die complexen. Er lopen gesprekken met de betrokken gemeenten rond die aanpassingen.

Het project zal gefaseerd worden uitgerold over meerdere jaren:

  • De extra rijstroken en pechhavens tussen Lummen en Beringen werden al eerder aangelegd, tegelijk met de vernieuwing van het wegdek in 2018. In september 2020 werden in dit weggedeelte de spitsstroken geactiveerd, na plaatsing van de portieken voor de signalisatie geplaatst.
     
  • In een volgende fase wilt AWV de spitsstroken invoeren vanaf Beringen tot aan het benzinestation in Tessenderlo. Hiervoor moeten dan nog enkele pechhavens aangelegd. Bij de vernieuwing van de autosnelweg ter hoogte van Beringen richting Tessenderlo in de zomer 2020, werden al een aantal pechhavens voorzien.
     
  • Als laatste fase kunnen de spitsstroken verder doorgetrokken worden tot aan het complex Ham.  Daarvoor zijn er aanpassingen nodig aan het op- en afrittencomplex 25a Tessenderlo.  Verder komen er mogelijk ook nog aanpassingen aan de complexen 26 Beringen en 25 Ham.

Milieueffectenrapport

Vooraleer een omgevingsvergunning aan te vragen voor de aanleg van de pechhavens en aanpassing van op- en afritten, kiest AWV ervoor een milieueffectenrapport (project-MER) op te stellen.

Het project-MER schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

Hoewel het hier niet gaat om een uitbreiding van de autosnelweg, kiest AWV er als goede huisvader toch voor om een MER-studie te doen.

Voor de aanleg van de spitsstroken tussen Lummen en de afrit 26 Beringen werd al eerder een MER-screening gemaakt. Dat was destijds een lichtere procedure voor werken van beperkte omvang.

Met de nieuwe MER-studie wil AWV het hele traject tussen Lummen en Ham als één geheel beschouwen. Zo komt er nu dus een MER-studie die ook het al eerder aangelegde stuk tussen Lummen en de afrit 26 nog eens mee onder de loep neemt.

Informatie- en Luisterrondes

Vanaf september 2020 krijgen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project. De plannen werden in een kennisgevingsdossier gebundeld en voorgesteld aan de dienst-MER. De bewoners van de betrokken gemeenten krijgen zo de kans krijgen om hun ideeën, bedenkingen en suggesties te uiten.

Dit gebeurt in 2 rondes:

  1. Bij de start van de MER-studie - deze ronde is nu achter de rug.
  2. Bij het eindrapport: wanneer de MER-studie aanbevelingen geeft.

In oktober 2020 waren er 4 info- en luistermomenten als deel van de 1ste ronde. Voor de studie begint, wilden de MER-experten een goed inzicht krijgen in de vragen en meningen van alle belanghebbenden. Zo zijn ze zeker dat ze alles meenemen in het onderzoek.135 burgers vulden de bevraging in en 21 woonden één van de info- en luistersessies bij.

 

Je kan video’s, presentatie en verslagen van de participatie raadplegen op deze link.

 

Later tijdens de winter volgt een info- en luistermoment over de aanbevelingen van de project-MER studie.

Het aanmeldingsdossier van de project-MER is beschikbaar via de link onderaan de pagina.

 

Het document met de volledige aanmelding van de project-MER vind je hier.

Contact

Contact
Wegen Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier